Yanlış Telaffuz Edilen Markalar

Yanlış Telaffuz Edilen Markalar

by IDP IELTS — Eylül 9th, 2020

Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bir durum: bir grup içerisinde çoğunluğun doğru telaffuzunu bildiği bir kelimeyi yanlış söylemek. Böyle bir durumda farklı tepkilerle karşılaşırsınız; bazıları istemeden sizi küçümser, bazıları agresif bir şekilde yaklaşır ve ya da size doğru telaffuzu söyleyen birileri çıkar. Ama yine de içten içe bu duruma gülüyor olabilirler.

Böyle bir duruma düşmemenin tek yolu ise kelimeleri doğru telaffuzla öğrenmektir. Sıklıkla yanlış telaffuz edilen markalar ve doğrularını öğrenelim.

Marka
Yanlış
Doğru
Nutella Nuh-tell-uh New-tell-uh
Ikea Eye-key-ah Ih-key-yah
Hyundai Hi-un-dye Hun-day
Porsche Porsh Por-sha
Nike Naik Nai-key
Hermes Her-meez Air-mez
Givenchy Gah-vin-chee Jhee-von-shee
Balmain Bal-main Bal-mah
Balenciaga Bah-len-chee-aga Bah-len-see-ah-gah
Volkswagen Volks-wag-en Foaks-vaa-gun
Lamborghini Lam-bor-gini Lam-bor-gee-nee
Adobe Ah-dobe Ah-doe-bee
Louis Vuitton Loo-ee vee-ton Loo-ee we-taahn
Bvlgari Bull-gar-ee Bull-guh-ree
Huawei Hugh-ah-way Wah-way
Yves Saint Laurent Eves saint loh-rent Eve san lo-ron
Adidas AH-dee-das Ah-DEE-das
Chevrolet Shev-ro-let Shev-ro-lay
Avon A-vawn A-one
Schwarzkopf Shwartz-cop Shwartz-kof
Versace Ver-saa-ke Ver-saa-chi
Asus A-soos A-seuss
Samsung Sam-sung Sam-song
Chanel Cha-nul Sh-nell
Gucci Gu-ki Gu-chi

Dil sonsuza dek evrimleştiği için yanlış telaffuzla ilgili utanacak bir şey yoktur. Yanlış yazılmış kelimeler genellikle dünyamıza girer ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmek giderek zorlaşır. İngilizce’de telaffuz edilmesi zor bazı kelimeler var. En sık telaffuz hatası yapılan 50 kelime yazımızı inceleyerek sınav öncesi hatalarınızı görebilir ve doğrusunu öğrenebilirsiniz.

Peki Speaking sınavında ne tarz sorular soruluyor?

Writing sorularında olduğu gibi, IELTS Speaking konuları da çoğu insanın konuşabileceği konuları içerir. Speaking sınavının birinci bölümünde sizinle ilgili sorular sorulur. Bunlar hayatınızla ilgili günlük sorular olur. Örneğin, okulunuz/işiniz, aileniz, giysileriniz, sevdiğiniz yemekler veya yaptığınız sporlar hakkında sorular sorulabilir. Bu yüzden sınavın birinci bölümünde konuşmak, kişisel deneyimleriniz ve genel şeyler hakkındaki düşüncelerinizle bağlantı kurmak kolaydır.

Konuşma sınavının ikinci ve üçüncü bölümleri daha çok Writing sorularına benzer. Burada konular biraz daha hayatınız dışındaki şeyler hakkında olur ancak tartışma için daha iyi konulardır. Bu nedenle, insanların sıklıkla tartıştığı bazı fikirler görebilirsiniz. Örneğin, yeni bir dil öğrenmenin en iyi yolu, araba kullanmaya kıyasla yürümenin avantajları hakkında konuşmanız istenebilir. Ya da online öğrenmeyi yüz yüze öğrenmeyle karşılaştırabilirsiniz.

Daha fazla ipucu

Sınav kaydınızı oluşturun