IELTS Reading: True, False, Not Given soruları nasıl cevaplanır?

True, False, Not Given soruları nasıl cevaplanır?

by IDP IELTS — Temmuz 16th, 2020

IELTS katılımcılarına en sevmediğiniz Reading soru tipinin ne olduğunu sorduğumuzda, genellikle “True, False, Not Given” cevabını alıyoruz. Bu yazıda, doğru bilgileri nasıl bulacağınıza odaklanan ve gerçek bilgileri bulmanıza yardımcı olmak için gereken okuma becerilerini vurgulayan bir okuma metni ile sınav öncesi True, False, Not given soruları nasıl cevaplanır sorusuna cevap bulacaksınız.

Reading bölümündeki True, False, Not Given soru tipi sizi zorluyor mu? Bu soru tipiyle karşılaştığınızda işinize yarayacak ipuçlarını inceleyelim:

True, False, Not given: Belirli bilgileri bulma ve tanımlama

Öncelikle, bu soru tipinin belirli bilgileri bulmanızı ve tanımlamanızı gerektirdiğini unutmayın. Bu bilgiler verilen okuma metinlerinde gerçekler olarak sunulacaktır. Metindeki bilgiler, soru sıralamasını takip eder. Yani ilk soru için gerekli bilgiler, ikinci soru için verilen bilgiden önce yer alır.

Size verilen ifadeyi okuduğunuzda, bilginin bir yanıt olup olmadığına ve aşağıdaki cevaplardan birine karar vermenize yardımcı olup olmadığına bakmanız gerekir:

 • TRUE : verilen ifade ile verilen bilgi uyuşuyor.
 • FALSE : verilen ifade ve bilgi çelişiyor.
 • NOT GIVEN : bu konuda bir bilgi yok.

Peki, bu tarz soruları nasıl yanıtlamalısınız?

Bilim insanı Marie Curie hakkında Reading bölümünün 1. metninden aşağıdaki alıntıyı kullanacağız.

The life and work of Marie Curie 

Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity, and was twice a winner of the Nobel Prize. With her husband, Pierre Curie, and Henri Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics, and was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize. 

From childhood, Marie was remarkable for her prodigious memory, and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education. Because her father lost his savings through bad investment, she then had to take work as a teacher. From her earnings she was able to finance her sister Bronia’s medical studies in Paris, on the understanding that Bronia would, in turn, later help her to get an education. 

In 1891 this promise was fulfilled and Marie went to Paris and began to study at the Sorbonne (the University of Paris). She often worked far into the night and lived on little more than bread and butter and tea. She came first in the examination in the physical sciences in 1893, and in 1894 was placed second in the examination in mathematical sciences. It was not until the spring of that year that she was introduced to Pierre Curie. 

Adapted with permission from Encyclopaedia Britannica, 2007 by Encyclopaedia Britannica, Inc.

Birinci Adım: Önce soruyu okuyun ve temel bilgilerin altını çizin 

Metni okumadan önce ilk yapmanız gereken True, False, Not Given sorularına bakmaktır. Bu örnekte üç ifade var:

 1. Marie Curie’s husband was a joint winner of both Marie’s Nobel Prizes.
 1. Marie became interested in science when she was a child.
 1. Marie was able to attend the Sorbonne because of her sister’s financial contribution.

Her ifadeyi tarayın ve size verilen anahtar bilgilere odaklanarak bu anahtar kelimelerin altını çizin. Anahtar kelimeler, metnin anlamı için önemli olan kelimeleri ifade eder. Bu kelimeler isimler, yerler veya şekiller, ya da bunlar sorunun odağını, isimleri, fiilleri, sıfatları vb. gibi basit bilgiler olabilir.

Örneğin, ilk ifadede, Marie’nin kocasının Nobel Ödülü’nde ortak olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle, cevabı aramanıza yardımcı olacak en önemli bilgilerin altını çizin ve vurgulayın. Bunu her ifade için yapın:

 1. Marie Curie’s husband was a joint winner of both Marie’s Nobel Prizes.
 1. Marie became interested in science when she was a child.
 1. Marie was able to attend the Sorbonne because of her sister’s financial contribution.
İkinci adım: Metinde anahtar kelimeleri bulun

Anahtar kelimelerinizi ve bilgilerinizi vurguladıktan sonra, metne tekrar bakın ve aynı kelimeleri veya eşanlamlı olan kelimeleri bulmak için hızlıca tarayın. 1. ifadeyi okurken, Marie’nin kocasının iki Nobel Ödülü’nün ortağı olup olmadığını bulmanıza yardımcı olacak kelimeleri düşünmelisiniz, örneğin “both” kelimesinin iki anlamına geldiğini unutmayın.

Birinci ifade için bu kelimeleri ya da eşanlamlılarını arayabilirsiniz:husband, Mr Curie, both, one, two, second, twice, with her husband, without her husband, on her own, by herself.

Metne tekrar bakın ve ifadeye uygun kelimeleri bulun. “Sole” kelimesinin “tek” anlamına gelir ve Marie’nin ikinci Nobel Ödülünü tek başına kazandığını ifade eder.

Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity, and was twice a winner of the Nobel Prize. With her husband Pierre Curie, and Henri Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics, and was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize.

Birinci ifade: Dikkatlice okuyun ve cevabınıza karar verin

Marie Curie’s husband was a joint winner of both Marie’s Nobel Prizes.”

Metindeki anahtar kelimeleri ve önemli bilgileri vurguladığınızda, verilen ifadedeki bilgilerle uyuşup uyuşmadığını görmüş olacaksınız.

Pierre Curie’nin Marie’nin her iki ödülünün de ortağı olup olmadığına bakalım:

Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity, and was twice a winner of the Nobel Prize. With her husband, Pierre Curie, and Henri Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics, and was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize.

Verilen bilgilere göre: 

 • Marie was twice a winner of the Nobel Prize.
 • With her husband, Pierre Curie, and Henri Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics
 • She was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry.

Pierre Curie yalnızca tek ödülün ortağı olduğu için cevap FALSE

İkinci ifade: Dikkatlice okuyun ve cevabınıza karar verin

Marie became interested in science when she was a child.”

Metinde, soruda geçen anahtar kelimeleri aradığımızda, bize bilimi erken yaştan itibaren sevdiğini söyleyen bilgileri arıyoruz. Yani, burada ana nokta, Marie Curie’nin çocukken gerçekten bilimle ilgilenip ilgilenmediğini görmek.

İkinci ifade için bu kelimeleri ya da eşanlamlılarını arayabilirsiniz:interested in science, subject of science, science classes, school science, child, childhood, at school, young girl.

Metne bakın ve ifadeye uygun kelimeleri bulun.

From childhood, Marie was remarkable for her prodigious memory, and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education. Because her father lost his…

Verilen bilgilere göre: 

 • as a child she had a great memory
 • at 16 she won a gold medal for her secondary education

Çocukluğu ile ilgili verilen tek bilgi bunlar, bilimden bahsedilmiyor ya da çocukken bu konuya ilgisi olup olmadığından bahsedilmiyor. Bu yüzden bilgi olmadığı için cevap NOT GIVEN olmalıdır.

Nobel ödülleri kazandığı için her zaman bilimle ilgilendiğini varsayamazsınız. Bu tür sorulara cevap vermek için kendi bilgilerinizi kullanmayın, yalnızca metinde size verilen bilgileri kullanın. 

Üçüncü ifade: Dikkatlice okuyun ve cevabınıza karar verin

Marie was able to attend the Sorbonne because of her sister’s financial contribution.” 

Marie’nin Sorbonne’a girmesinin nedenini bulmak için metne bakarak bununla ilgili anahtar kelimeler aramamız gerekir. Burada önemli anahtar kelime, iki bilgiyi neden sonuç ilişkisinde bağladığı için “because” olacaktır.

Üçüncü ifade için bu kelimeleri ya da eşanlamlılarını arayabilirsiniz:money, afford, expensive, Sorbonne, university, sister, father, husband, education, finance, financial, paid, payment, contribution, contribute, give, help. 

Metne bakın ve ifadeye uygun kelimeleri bulun.

From childhood, Marie was remarkable for her prodigious memory, and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education. Because her father lost his savings through bad investment, she then had to take work as a teacher. From her earnings she was able to finance her sister Bronia’smedical studies in Paris, on the understanding that Bronia would, in turn, later help her to get an education. In 1891 this promise was fulfilled and Marie went to Paris and began to study at the Sorbonne (the University of Paris). She often worked far into the night and lived on little…

Verilen bilgilere göre;

 • Her father lost his savings through bad investment
 • She then had to take work as a teacher
 • She was able to finance (pay for) her sister Bronia’s medical studies in Paris, on the understanding that Bronia would, in turn, later help her to get an education
 • In 1891 this promise was fulfilled, and Marie went to Paris and began to study at the Sorbonne

Marie’nin Sorbonne’a kız kardeşi eğitimini ödediği için gidebildiğini okuduk. Metni tararken, babasının parasını (birikimini) kaybettiğini ve bu yüzden Marie’nin öğretmen olarak çalıştığını okuduk. Anahtar kelime olarak ‘finance’ ve Marie’nin kız kardeşine tıbbi çalışmalarında yardımcı olduğunu görüyoruz. Daha sonra kız kardeşinin Marie’nin eğitimine yardımcı olacağını okuduk. Yani Marie Sorbonne’a gidebildi çünkü Bronia eğitim masraflarını ödedi, yani cevap TRUE.

Bu nedenle, bu soru türünde daha iyi olmak istiyorsanız, daha fazla IELTS Reading pratiği yapın ve neden True, False, Not Given olduğunu anladığınızdan emin olun. Metni ve soru ifadelerini anlamanıza yardımcı olacak anahtar kelimeleri nasıl bulacağınızı öğrenin. Umarız bu ipuçları True, False, Not Given sorularını yanıtlamak konusunda kendinizi güveninizi artırır.

Daha fazla ipucuna göz atın

Sınav kaydınızı oluşturun