IELTS Reading: Başlık Eşleştirme Stratejileri

Reading sınavında yardımcı olacak ipuçları

by IDP IELTS — Mayıs 11th, 2020

Hazırlık aşaması IELTS’te başarıya giden anahtar noktadır. Hedefinizin günlük hayatta İngilizce kullanılan bir ülkede okumak, çalışmak ya da yaşamak olması farketmeksizin, Reading sınavında yardımcı olacak ipuçları ile hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz.

Reading Sınav Formatı

IELTS Academic (60 dakika)

Her biri uzun metinlerden oluşan üç bölümden oluşur. Kullanılan yazılar kitaplar, gazeteler ya da dergilerden alınmıştır. Metinler uzmanlık gerektirmeyen, genel ilgi alanına uygun akademik konulardan seçilmiştir. Yazıları lisans ve lisansüstü eğitim programlarına başvuracak kişiler için uygundur. Farklı tür ve içerikte metinler yer alır ve diyagram, grafik, çizim içerebilir. Teknik bir terim kullanılmışsa basit bir açıklaması verilir.

IELTS General Training (60 dakika)

Üç bölümden oluşur.

Bölüm 1: İki veya üç kısa olgusal metin içerir. Bu metinler konu ile ilgili 6-8 kısa metinden oluşur. Konular İngilizce konuşulan bir ülkede günlük yaşamla ilgilidir.

Bölüm 2: İşle ilgili konulara odaklanan iki kısa olgusal metin içerir (örneğin, iş başvurusu, şirket politikaları, ücret ve koşullar, işyeri olanakları, personel gelişimi ve eğitimi).

Bölüm 3: Genel ilgi alanına hitap eden bir konu hakkında daha uzun ve karmaşık bir metin içerir. Bildirimler, reklamlar, şirket el kitapları, resmi belgeler, kitaplar, dergiler ve gazetelerden alınan gerçek metinlerden oluşur.

Reading sınavında yardımcı olacak ipuçları
  1. Okuma bölümündeki performansınızı artırmak için çeşitli İngilizce metinleri okumaya çalışın. Bu, sınav koşullarında gerektiği gibi hızlı okuma yeteneğini geliştirmenize yardımcı olacaktır.
  2. Metinleri okumadan önce her soruyu dikkatlice okuyun. Bu, cevapları bulmanızı kolaylaştıracaktır.
  3. Okumaya devam ederken olası cevapların altını çizin. Sınav başladığı zaman, metin hakkında genel bir fikir edinmek için önce hızlıca okuyun. Anlamadığınız kelimeler için endişelenmeyin. Ardından, kendinize bu metnin hangi bölümlerini tekrar ayrıntılı olarak okumanız gerektiğini hatırlatmak için soruları tekrar okuyun.
  4. Soruda ya da metinde geçen bir kelimeyi kopyalıyorsanız doğru şekilde yazdığınızdan emin olun. Okuma bölümleri her zaman soruyu cevaplamak için ihtiyacınız olan bilgileri içerir. Konu hakkında kendi bilginizi kullanmak zorunda kalmazsınız.
  5. Okuma bölümü bazen bir metnin tamamından ne anladığınız hakkında sorular içerebilir. Örneğin, belirli bir metnin konusunun ne olduğu sorulabilir. Tüm metinlerin ana mesajını anlamanıza yardımcı olması için her paragrafta anahtar sözcüklerin ve fikirlerin altını çizmeyi deneyin.
  6. Okurken anahtar kelimeleri daire içine alın veya altını çizin. Örneğin, bir metin birçok yer adı veya tarih içeriyorsa, bunları daire içine alın. Sorulardan herhangi birinde sorulduğunda bu ayrıntıları bulmanızı kolaylaştıracaktır.
  7. Diyagram içeren sorularda ihtiyacınız olan kelimeleri metinde bulacaksınız. Bu kelimeleri metinden doğru şekilde kopyaladığınızdan emin olun.
  8. Cevaplayamayacağınız sorular varsa, bunları bırakın ve bir sonraki soruya geçin. Zamanınız kalırsa sınavın sonunda bu sorulara geri dönün.
  9. Kağıt üzerinden IELTS Okuma bölümü için cevaplarınızı soru kağıdına değil, cevap kağıdına yazdığınızdan emin olun. Cevaplarınızı aktarmak için fazladan zamanınız olmayacağını unutmayın.

Ücretsiz hazırlık materyallerine göz atın

Sınav kaydınızı oluşturun