Örnek IELTS Sınavları

Örnek IELTS Sınavları

Ücretsiz IELTS deneme sınavları

Size sunduğumuz ücretsiz IELTS deneme sınavları ile IELTS’e hazırlanabilirsiniz. Sınav tekniklerinizi geliştirmek için bu sınavları yaparken, sınavda verilen süreye bağlı kalmanız önerilir. Bu bölümdeki deneme sınavları size;

  • Sınav biçimini tanıma,
  • Yapmanız istenilen tasklarda deneyim kazanma,
  • Kendinizi sınav koşullarında sınırlı bir sürede sınama
  • Cevaplarınızı gözden geçirme ve örnek cevaplarla karşılaştırma fırsatı sunacaktır.

Dinleme (Listening), Okuma (Reading) ve Yazma (Writing) sınavlarının ara verilmeden aynı günde yapıldığını unutmayınız. Bu nedenle, örnek IELTS sınavlarını benzer koşullarda yapmanız önemlidir. Deneme sınavlarını internet bağlantısı olmadan yapmak isterseniz sınav sorularını, boş cevap kağıtlarını, transkriptleri ve cevap anahtarlarını aşağıdaki bölümlerden indirebilirsiniz.

Örnek IELTS Sınavları

Dinleme (Listening) sınavı

Dinleme Sınavı 30 dakikadır. Ayrıca, 10 dakika cevap transfer süresi verilir. Dinleme sınavında dört ayrı ses kaydı bulunur. Dinleme (Listening) ve Konuşma (Speaking) bölümleri IELTS Academic ve IELTS General Training için aynıdır.

1. Bölüm Bu bölümde günlük sosyal bağlamda yapılan bir konuşma yer alır.

2. Bölüm Bu bölümde yine günlük bağlamda bir monolog vardır.

3. Bölüm Bu bölümde, en fazla dört kişi arasında akademik konuda geçen bir konuşma yer alır.

4. Bölüm Bu bölümde akademik bir konuda monolog vardır. Aşağıda örnek IELTS Dinleme (Listening) soruları, cevap kağıdı ve MP3 ses dosyası ile transkript verilmiştir. Her bir cevap kağıdında, hangi ses kaydının tamamlanması gerektiği ve ses kaydının metin halinin bulunup bulunmadığı yazılıdır.

Örnek Dinleme (Listening) Soruları

1. Bölüm

Listening Sample Task Form Completion

IELTS Listening Recording 1

Örnek A 

IELTS Listening Recording Multiple Choice (Sample A)

IELTS Listening Sample Task – Multiple Choice

IELTS Listening Recording – Short Answer (Sample A)

IELTS Listening Sample Task – Short Answer

Örnek B

IELTS Listening Recording 2 – Sample B

IELTS Listening Sample B – Questions

IELTS Listening Sample B – Answers

IELTS Listening Recording 3 – Sample B

IELTS Listening Sample B – Questions 2

IELTS Listening Sample B – Answers 2

IELTS Listening Recording 4 – Sample B

IELTS Listening Sample B – Sentence Completion

Yeni Listening Örnekleri

IELTS Listening Recording 5

IELTS Listening Sample Task – Matching (Example 1)

IELTS Listening Recording 6

IELTS Listening Sample Task – Matching (Example 2)

IELTS Listening Recording 7

IELTS Listening Sample Task – Plan / Map / Diagram / Labelling

Listening Cevap Kağıdı

Listening Answer Sheet

Okuma (Reading) sınavı

IELTS Academic Okuma (Reading)
Academic Okuma (Reading) sınavı 60 dakikadır.

Sınav bölümleri:
Academic Okuma sınavında 3 bölüm vardır. Toplam sözcük sayısı 2.150 ile 2.750 arasında değişir.

  • Her bölümde uzun bir metin yer alır.
  • Kullanılan metinler, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir. Bu metinler uzmanlık gerektirmeyecek şekilde seçilmiştir. Genel akademik konuları içerir.
  • Metinler lisans ve lisansüstü eğitim alan ve profesyonel alanda ilerlemek isteyen kişiler için uygundur.
  • Metinler, betimsel ve olgusal konulardan söylemsel ve analitik konulara kadar pek çok konuda olabilir.
  • Bu metinlerde diyagram, grafik ya da çizimler yer alabilir.
  • Metinlerde teknik terimler kullanılmışsa bu kelimelerin açıklamaları verilir.

Değerlendirme

Her doğru cevap 1 puan değerindedir. 40 üzerinden alınan puanlar IELTS 9-band ölçeğine dönüştürülür. Skorlar tam ve yarım bant olabilir.

Örnek IELTS Academic Okuma (Reading) Soruları

IELTS Reading Answer Sheet

Identifying writer’s views

Matching features

Table completion

Flow – chart completion (selecting words from text) – Task

Flow – chart completion (selecting words from text) – Answers

Identifying information (true / false / not given) – Task

Identifying information (true / false / not given) – Answers

Matching headings – Task

Matching headings – Answers

Multiple choice (more than one answer) – Task

Multiple choice (more than one answer) – Answers

Multiple choice (one answer) – Task

Multiple choice (one answer) – Answers

Summary completion (selecting from a list of words or phrases) – Task

Summary completion (selecting from a list of words or phrases) – Answers

Summary completion (selecting words from the text) – Task

Summary completion (selecting words from the text) – Answers

IELTS General Training Okuma (Reading) 

Sınav 3 bölümden oluşur ve sınav süresi 60 dakikadır. 
1. Bölüm Bu bölümde, iki ya da üç adet kısa metin yer alır. Bunlardan biri, aynı konuya bağlı 6-8 kısa metinden oluşabilir. Konular, İngilizce konuşulan bir ülkede geçebilecek günlük konuşmalarla ilgilidir.

2.  Bölüm Bu bölümde, iş başvurusu, şirket yönetmelikleri ya da ödeme koşulları gibi iş dünyası ile ilgili iki kısa metin vardır.

3. Bölüm Bu bölümde, genel bir konuda diğerlerinden daha uzun bir metin verilir. Kullanılan metinler, el kitapçıklarından, resmi belgelerden, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir. 

Soru tipleri

Çok seçmeli, bilgi tanımlama, yazarın düşüncelerini/iddialarını tanımlama, bilgi eşleştirme, başlık eşleştirme, özellik eşleştirme, cümle sonlarını eşleştirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, tablo tamamlama, akış grafiği tamamlama, diyagram sınıflandırma, kısa yanıtlar olmak üzere pek çok soru tipi yer alır.

Değerlendirme

Her doğru cevap 1 puan değerindedir. 40 üzerinden alınan puanlar IELTS 9-band ölçeğine dönüştürülür. Skorlar tam ve yarım bant olabilir. 

Örnek IELTS General Training Okuma (Reading) Soruları

Flow – Chart Completion

Identifying Information

Matching Information

Matching Features

Matching Headings

Sentence Completion

Short Answer Questions

IELTS Reading Answer Sheet

Yazma (Writing) sınavı

IELTS Academic Yazma (Writing) 

IELTS Academic Yazma sınavı 60 dakika sürer.

IELTS Academic Yazma (Writing) iki tasktan oluşur. Task 1 için en az 150, Task 2 için en az 250 kelime yazmanız gerekir. İki task da resmi bir dille yazılmalıdır.

Task 1: Bu bölümde verilen grafik, tablo, çizelge ya da diyagram gibi görsel bilgileri tanımlamanız ve kendi kelimelerinizi kullanarak tarif etmeniz gerekir. Sunulan verileri açıklamanız, süreç aşamalarını anlatmanız, bir şeyin nasıl çalıştığını tarif etmeniz ya da bir olay ya da bir nesneyi tanımlamanız istenir. Yaklaşık 20 dakika içerisinde 150 sözcük yazmanız gerekir.

Task 2: Bu bölümde bir bakış açısı, tartışma konusu ya da bir problem verilir. Yaklaşık 40 dakika içerisinde 250 kelime yazmanız gerekir. Aşağıda Task 1 ve Task 2 örneklerini bulabilirsiniz. Academic Yazma (Writing) sınavı, General Training Yazma (Writing) sınavından farklı olduğunu göz önünde bulundurunuz.

Örnek IELTS Academic Yazma (Writing) Soruları

IELTS Academic Writing Sample Task 1

IELTS Academic Writing Sample Task 2

IELTS Writing Answer Sheet – Task 1

IELTS Writing Answer Sheet – Task 2

IELTS Academic Writing Sample Script

IELTS General Training Yazma (Writing) 

Sınav süresi 60 dakikadır. 150 ve 250 sözcük kullanılması gereken iki tasktan oluşur.

Task 1: Bu bölümde bir durum sunulur ve konuyla ilgili olarak bilgi talep etmeniz ya da durumu açıklamanız gereken bir mektup yazmanız istenir.

2. Task Bu bölümde, bir bakış açısı, tartışma konusu ya da bir problem verilir. Yaklaşık 40 dakika içerisinde 250 kelime yazmanız gerekir. Aşağıda Task 1 ve Task 2 örneklerini bulabilirsiniz. General Training Yazma (Writing) sınavı, Academic Yazma (Writing) sınavından farklı olduğunu göz önünde bulundurunuz.

Örnek IELTS General Training Yazma (Writing) Soruları

General Training Writing Sample – Task 1

General Training Writing Sample – Task 2

IELTS Writing Answer Sheet – Task 1

IELTS Writing Answer Sheet – Task 2

IELTS General Training Writing Sample Script

 

Konuşma (Speaking) sınavı

Konuşma (Speaking)

Konuşma (Speaking) sınavında, yetkili bir examiner ile karşılıklı bir konuşma yapılır. Bu konuşma gerçek hayatta geçebilecek bir konuşmaya mümkün olduğunca benzerdir. Konuşma sınavı 3 bölümden oluşur ve 11-14 dakika arası sürer.

1. Bölüm: Bu bölümde eviniz, aileniz, işiniz, eğitiminiz ve ilgi alanlarınız gibi genel konularda sorulacak sorulara yanıt vermeniz istenir. Bu karşılıklı konuşma 4 ya da 5 dakika sürer.

2. Bölüm: Bu bölümde size, belirli bir konuda konuşmanız için yazılı bir yönlendirme kartı verilir. Verilen konu ile ilgili iki dakika boyunca konuşmadan önce size bir dakika hazırlanma süresi tanınır. Ardından examiner size sınav bitmeden önce aynı konu ile ilgili bir ya da iki soru daha sorar.

3. Bölüm: Bu bölümde 2. bölümdeki konuya bağlı sorular sorulur. Bu sorular size daha soyut konular ve fikirler hakkında konuşmanız için fırsat tanır. Bu bölüm 4 ya da 5 dakika sürer. Konuşma (Speaking) sınavı hem IELTS Academic hem de IELTS General Training için aynıdır.

Örnek Konuşma (Speaking) Soruları

IELTS Speaking Sample Task Part 1 – Prompt

IELTS Speaking Sample Task Part 1 – Recording

IELTS Speaking Sample Task Part 1 – Transcript

IELTS Speaking Sample Task Part 2 – Prompt

IELTS Speaking Sample Task Part 2 – Recording

IELTS Speaking Sample Task Part 2 – Transcript

IELTS Speaking Sample Task Part 3 – Prompt

IELTS Speaking Sample Task Part 3 – Recording

IELTS Speaking Sample Task Part 3 – Transcript