IELTS sınavı başvuru tarihleri ve ücreti

Örnek Kağıt Üzerinden IELTS Sınavları

Ücretsiz IELTS deneme sınavları

Size sunduğumuz ücretsiz ve örnek kağıt üzerinden IELTS deneme sınavları ile IELTS’e kolayca, kendi konforunuzda hazırlanabilirsiniz. Sınav tekniklerinizi geliştirmek için bu sınavları yaparken, sınavda verilen süreye bağlı kalmanız önerilir. Bu bölümdeki örnek IELTS sınavları size;

 • Sınav biçimini tanıma,
 • Yapmanız istenilen tasklarda deneyim kazanma,
 • Kendinizi sınav koşullarında sınırlı bir sürede sınama,
 • Cevaplarınızı gözden geçirme ve örnek cevaplarla karşılaştırma fırsatı sunacaktır.

Dinleme (Listening), Okuma (Reading) ve Yazma (Writing) sınavlarının ara verilmeden aynı günde yapıldığını unutmayınız. Bu nedenle, örnek IELTS sınavlarını benzer koşullarda yapmanız önemlidir. Örnek IELTS sınavlarını internet bağlantısı olmadan yapmak isterseniz sınav sorularını, boş cevap kağıtlarını, transkriptleri ve cevap anahtarlarını aşağıdaki formu doldurarak ücretsiz indirebilirsiniz.

Örnek IELTS Sınavları

Dinleme (Listening) sınavı

Dinleme Sınavı 30 dakikadır. Ayrıca, 10 dakika cevap transfer süresi verilir. Dinleme sınavında dört ayrı ses kaydı bulunur. Dinleme (Listening) ve Konuşma (Speaking) bölümleri IELTS Academic ve IELTS General Training için aynıdır.

1. Bölüm Bu bölümde günlük sosyal bağlamda yapılan bir konuşma yer alır.

2. Bölüm Bu bölümde yine günlük bağlamda bir monolog vardır.

3. Bölüm Bu bölümde, en fazla dört kişi arasında akademik konuda geçen bir konuşma yer alır.

4. Bölüm Bu bölümde akademik bir konuda monolog vardır. Aşağıda Dinleme (Listening) örnek IELTS sınavları, cevap kağıdı ve MP3 ses dosyası ile transkript verilmiştir. Her bir cevap kağıdında, hangi ses kaydının tamamlanması gerektiği ve ses kaydının metin halinin bulunup bulunmadığı yazılıdır.

Okuma (Reading) sınavı

IELTS Academic Okuma (Reading)
Academic Okuma (Reading) sınavı 60 dakikadır.

Sınav bölümleri:
Academic Okuma sınavında 3 bölüm vardır. Toplam sözcük sayısı 2.150 ile 2.750 arasında değişir.

 • Her bölümde uzun bir metin yer alır.
 • Kullanılan metinler, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir. Bu metinler uzmanlık gerektirmeyecek şekilde seçilmiştir. Genel akademik konuları içerir.
 • Metinler lisans ve lisansüstü eğitim alan ve profesyonel alanda ilerlemek isteyen kişiler için uygundur.
 • Metinler, betimsel ve olgusal konulardan söylemsel ve analitik konulara kadar pek çok konuda olabilir.
 • Bu metinlerde diyagram, grafik ya da çizimler yer alabilir.
 • Metinlerde teknik terimler kullanılmışsa bu kelimelerin açıklamaları verilir.

Değerlendirme

Her doğru cevap 1 puan değerindedir. 40 üzerinden alınan puanlar IELTS 9-band ölçeğine dönüştürülür. Skorlar tam ve yarım bant olabilir.

IELTS General Training Okuma (Reading) 

Sınav 3 bölümden oluşur ve sınav süresi 60 dakikadır. 
1. Bölüm Bu bölümde, iki ya da üç adet kısa metin yer alır. Bunlardan biri, aynı konuya bağlı 6-8 kısa metinden oluşabilir. Konular, İngilizce konuşulan bir ülkede geçebilecek günlük konuşmalarla ilgilidir.

2.  Bölüm Bu bölümde, iş başvurusu, şirket yönetmelikleri ya da ödeme koşulları gibi iş dünyası ile ilgili iki kısa metin vardır.

3. Bölüm Bu bölümde, genel bir konuda diğerlerinden daha uzun bir metin verilir. Kullanılan metinler, el kitapçıklarından, resmi belgelerden, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir. 

Soru tipleri

Çok seçmeli, bilgi tanımlama, yazarın düşüncelerini/iddialarını tanımlama, bilgi eşleştirme, başlık eşleştirme, özellik eşleştirme, cümle sonlarını eşleştirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, tablo tamamlama, akış grafiği tamamlama, diyagram sınıflandırma, kısa yanıtlar olmak üzere pek çok soru tipi yer alır.

Değerlendirme

Her doğru cevap 1 puan değerindedir. 40 üzerinden alınan puanlar IELTS 9-band ölçeğine dönüştürülür. Skorlar tam ve yarım bant olabilir. 

Yazma (Writing) sınavı

IELTS Academic Yazma (Writing) 

IELTS Academic Yazma sınavı 60 dakika sürer.

IELTS Academic Yazma (Writing) iki tasktan oluşur. Task 1 için en az 150, Task 2 için en az 250 kelime yazmanız gerekir. İki task da resmi bir dille yazılmalıdır.

Task 1: Bu bölümde verilen grafik, tablo, çizelge ya da diyagram gibi görsel bilgileri tanımlamanız ve kendi kelimelerinizi kullanarak tarif etmeniz gerekir. Sunulan verileri açıklamanız, süreç aşamalarını anlatmanız, bir şeyin nasıl çalıştığını tarif etmeniz ya da bir olay ya da bir nesneyi tanımlamanız istenir. Yaklaşık 20 dakika içerisinde 150 sözcük yazmanız gerekir.

Task 2: Bu bölümde bir bakış açısı, tartışma konusu ya da bir problem verilir. Yaklaşık 40 dakika içerisinde 250 kelime yazmanız gerekir. Aşağıda Task 1 ve Task 2 örneklerini bulabilirsiniz. Academic Yazma (Writing) sınavı, General Training Yazma (Writing) sınavından farklı olduğunu göz önünde bulundurunuz.

 

IELTS General Training Yazma (Writing) 

Sınav süresi 60 dakikadır. 150 ve 250 sözcük kullanılması gereken iki tasktan oluşur.

Task 1: Bu bölümde bir durum sunulur ve konuyla ilgili olarak bilgi talep etmeniz ya da durumu açıklamanız gereken bir mektup yazmanız istenir.

2. Task Bu bölümde, bir bakış açısı, tartışma konusu ya da bir problem verilir. Yaklaşık 40 dakika içerisinde 250 kelime yazmanız gerekir. Aşağıda Task 1 ve Task 2 örneklerini bulabilirsiniz. General Training Yazma (Writing) sınavı, Academic Yazma (Writing) sınavından farklı olduğunu göz önünde bulundurunuz.

Konuşma (Speaking) sınavı

Konuşma (Speaking)

Konuşma (Speaking) sınavında, yetkili bir examiner ile karşılıklı bir konuşma yapılır. Bu konuşma gerçek hayatta geçebilecek bir konuşmaya mümkün olduğunca benzerdir. Konuşma sınavı 3 bölümden oluşur ve 11-14 dakika arası sürer.

1. Bölüm: Bu bölümde eviniz, aileniz, işiniz, eğitiminiz ve ilgi alanlarınız gibi genel konularda sorulacak sorulara yanıt vermeniz istenir. Bu karşılıklı konuşma 4 ya da 5 dakika sürer.

2. Bölüm: Bu bölümde size, belirli bir konuda konuşmanız için yazılı bir yönlendirme kartı verilir. Verilen konu ile ilgili iki dakika boyunca konuşmadan önce size bir dakika hazırlanma süresi tanınır. Ardından examiner size sınav bitmeden önce aynı konu ile ilgili bir ya da iki soru daha sorar.

3. Bölüm: Bu bölümde 2. bölümdeki konuya bağlı sorular sorulur. Bu sorular size daha soyut konular ve fikirler hakkında konuşmanız için fırsat tanır. Bu bölüm 4 ya da 5 dakika sürer. Konuşma (Speaking) sınavı hem IELTS Academic hem de IELTS General Training için aynıdır.

Ücretsiz IELTS hazırlık sınavlarınızı indirin

 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.