Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme formu

1-SATICI BİLGİLERİ

Unvanı : IDP EDUCATION DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis : 0465046442400010
Adres : Harbiye Mah.Cumhuriyet Cad. Kahan Apt No:40 K:4 34367 Şişli/İstanbul
Telefon : 0 212 245 15 88
E-posta : [email protected]
Kep : 25959-43557-55361
Talep-Şikayet : [email protected]

2- SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA HİZMETİN BİLGİLERİ İLE MAL VEYA HİZMETİN FİYATI, KARGO ÜCRETİ VE TÜKETİCİNIN TERCİH ETTİĞİ ÖDEME BİÇİMİ, TESLİMAT VE FATURA ADRESİ

ÜRÜN ;
KDV HARİÇ ÜCRETİ ;
FİYATI ;
KDV TUTARI ;
KARGO BEDELİ ;
KAPIDA ÖDEME HİZMET BEDELİ ;
ÖDEME ŞEKLİ ;
FATURA ADRESİ ;
TESLİMAT ADRESİ ;

Banka kanalıyla yapılan ödemelerde; BANKA ile TÜKETİCİ arasındaki ilişkiden kaynaklanan meselelerden SATICI sorumlu değildir. TÜKETİCİ ile BANKA arasında doğabilecek ihtilaflardan SATICI sorumlu değildir. SATICI tarafından kabul edilen ödeme şekilleri;

a) IDP EĞİTİM DANISMANLIK VE EGITIM HIZMETLERI SIRKE adına kayıtlı,GARANTI Bankası TR55 0006 2001 6710 0006 2959 88 IBAN numaralı banka hesabına HAVALE veya EFT,
Bu yolla ödeme yapma imkânınız bulunmamaktaysa; işleminizi sonlandırarak, sipariş veya alışverişe devam etmeyiniz.
3- İFA, TESLİMAT ve GÖNDERİ ÜCRETİ
a. Şirket, mücbir sebepler veya hizmeti engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, söz konusu durumu Müşteriye elektronik posta yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde, Müşteri, satın almış olduğu hizmetin iptal edilmesi veya hizmeti engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar hizmetin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin hizmeti iptal etmesi halinde, Şirket on (10) iş günü içinde ilgili tutarın Müşterinin hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Müşteriye bildirilir. Böyle bir durumda, ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı Şirket sorumlu tutulamaz.

b. Sipariş konusu edimin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde; SATICI’nın, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

c. Hizmetin genel olarak tam ve eksiksiz durumda olduğunu kontrol etmek TÜKETİCİ’nın sorumluluğundadır.
4- CAYMA HAKKI, İSTİSNASI VE ŞARTLARI
a. Yürürlükteki mevzuat uyarınca ve istisnaları hariç olmak üzere; TÜKETİCİ, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
b. Cayma hakkının kullanılacağı süre;
o Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün,
o Tek üründe, ürünün TÜKETİCİ’ye veya TESLİM EDİLMESİNİ İSTEDİĞİ 3. kişiye teslim edildiği gün,
o Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün
o Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
o Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün başlar.
CAYMA HAKKI, sözleşmenin kurulmasından itibaren; malın gönderilmesinden veya tesliminden önce de kullanılabilir. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
c. Cayma hakkının İSTİSNALARI (Kullanılamayacağı durumlar)
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça; tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
7-İFA, TESLİMAT VE ÖDEME KONUSUNDAKİ ŞİKÂYETLER
TÜKETİCİ, tamamlanan ve ödemesi yapılan siparişin teslimi, sözleşmenin ifası ve ödeme konularındaki talep ve şikayetlerini; SATICI’ya ait [email protected] uzantılı e-posta adresine veya Harbiye Mah.Cumhuriyet Cad. Kahan Apt No:40 K:4 34367 Şişli/İstanbul adresine posta yoluyla yazılı olarak bildirebilir. SATICI’ya ulaşan talep ve şikâyetler; ulaştığı tarihten itibaren (7) gün içerisinde e-posta, olmaması halinde haftaiçi ve mesai saatleri içinde telefon yoluyla cevaplandırılacaktır.
8- FORM PAYLAŞIMI VE MUHAFAZASI
İşbu form, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından; ödeme işleminden önce TÜKETİCİ’ye ibraz edilen ve TÜKETİCİ tarafından onaylanan MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ile birlikte, TÜKETİCİ’nin beyan ettiği e-posta adresine gönderilecektir. Ön Bilgilendirme Formu, mesafeli satış sözleşmesi ve TÜKETİCİ’ye yapılan teslimata dair belge örnekleri en az 3 (üç) yıl süreyle SATICI tarafından muhafaza edilecektir.
10-İHTİLAFLARIN HALLİ VE UYGULANACAK HUKUK
Tüketicilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’dir. Tüketici Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuştur. Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri gibi belirli illerde kurulmuştur. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde başvurular Tüketici Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmalıdır. Bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.
Hakem heyetlerinin görev sınırı üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemelerine veya bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmak mümkündür.
11- BİLGİLENME BEYANI VE KABULÜN SONUÇLARI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu imzalayan veya imzalanmış sayılması için onaylayan TÜKETİCİ; tüm şartlardan haberdar olmuş, bilgilenmiş, belirtilen bilgileri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır.

TÜKETİCİ