ielts life skills örnek sınav

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar

İşbu sözleşme https://idpieltsturkey.com/tr/  internet sitesi üzerinden öğrenci sigortası ürünü satın almak isteyen ALICI (Müşteri) ile SATICI (Şirket) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dahilinde akdedilmiştir. İakdedilmiştir.

Madde 2 – Konu

İşbu Sözleşmenin konusu, Şirket’in, Müşteriye satışını yaptığı ve internet sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak T.C. 4077 sayılı ve 23.02.1995 tarihli Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un, “25167 sayılı 13.06.2003 tarihli Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürününün temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü aldığını işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI’nın satış işlemleri için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere kişisel verilerini işleme yetkisi verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca SATICI, ALICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla iş ortakları ile paylaşabilecektir.

Madde 3 – Sözleşmenin Tanımı

İşbu Sözleşme, Şirket tarafından işletilmekte olan, tanıtım ve e-ticaret satış mağazası, https://idpieltsturkey.com/tr/ ile Müşteri arasında sanal ortamda kullanılan Mesafeli Satış Sözleşmesidir.

Madde 4 – Ürün Bilgileri

Hizmetin türü, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, https://idpieltsturkey.com/tr/ internet sitesinde belirtildiği gibi olup, bu vaatler, bir satın alma işlemi gerçekleştirilene kadar Müşteriye bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde 5 – Fikri Haklar

Şirket, https://idpieltsturkey.com/tr/ internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Şirket markası ve diğer markalar, https://idpieltsturkey.com/tr/ alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (bundan böyle kısa “Materyal” olarak anılacaktır) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibidir ve bu Materyal yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yeniden yayınlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Şirket’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Madde 6 – Gizlilik

https://idpieltsturkey.com/tr/ internet sitesine üye olarak alışveriş yapan Müşterinin kişisel bilgileri, Şirket’in veritabanında saklanmaktadır. İşbu kişisel bilgilerin korunması ve gizliliğinin sürdürülmesi Şirket’in birinci önceliğidir, bu bakımdan işbu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların bulunması ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Şirket gerektiğinde https://idpieltsturkey.com/tr/sitesine üye olan Müşterinin IP adresini tespit etmekte ve bu adresleri kullanmaktadır. IP adresleri, Şirket’in müşterilerinin genel bir şekilde tanımlanması ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

https://idpieltsturkey.com/tr/ internet sitesindeki kayıt formları, sipariş formları, anketler ve yarışmalar, Müşterinin irtibat bilgisini ve demografik bilgisini talep edebilir.  Yukarıda bahsedilen işbu kişisel bilgiler, Müşterinin siparişini almak, ürün ve hizmet sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla Müşteriyle irtibata geçmek, Müşteri bilgisini güncellemek ve sürdürmek ve Müşterinin ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve üçüncü şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Şirket adına yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Şirket, kendi veritabanındaki Müşterilerine günlük ve haftalık bilgilendirme e-postaları gönderebilir. Şirket dilediği zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapmak, hizmetten vazgeçmek veya yeniden başlatmak hakkını haizdir. İşbu e-postalar, Müşteri tarafından satın alınmış ürün(ler) ile ilgili bilgiler, Müşterinin ilgi alanına girebilecek diğer ürünlerin bilgileri ya da üçüncü kişilerin reklamlarını veya benzeri bilgileri içerebilir.

Demografik bilgiler sadece, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili tespitler yapmak ya da kullanıcıları sınıflandırmak amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Demografik bilgiler kati suretle kişisel bilgi içermez.

Madde 7 – Ürün Teslimatı

Şirket, sözleşme konusu ürünü, siparişin onayını ve ödemenin tamamlanmasını takiben on (10) iş günü içerisinde elektronik posta ile Müşteriye veya Müşterinin gösterdiği elektronik posta adresine gönderir. Faturası ve/veya satış fişi (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Müşteriye veya Müşterinin gösterdiği elektronik posta adresine gönderir.

Madde 8 – Müşterinin Yükümlülükleri

Müşteri, Madde 4’de belirtilen Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bunlara ilişkin gerekli teyidi elektronik ortamda verdiğini beyan eder.

Sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesi için, işbu Sözleşmenin Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin sunulan ödeme yöntemlerinden birinin kullanılarak Şirket’e ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Şirket’in ürünü Müşteriye teslim etme yükümlülüğü ortadan kalkar.

Madde 9 – Şirket’in Yükümlülükleri

Şirket, sözleşme konusu hizmetin tam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

Şirket, mücbir sebepler veya hizmeti engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, söz konusu durumu Müşteriye elektronik posta yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde, Müşteri, satın almış olduğu hizmetin iptal edilmesi veya hizmeti engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar hizmetin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin hizmeti iptal etmesi halinde, Şirket on (10) iş günü içinde ilgili tutarın Müşterinin hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Müşteriye bildirilir. Böyle bir durumda, ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı Şirket sorumlu tutulamaz.

Madde 10 – Ürün İadesi

Müşteri, satın aldığı herhangi bir ürünü, ürünü giymemiş (tekstil ürünleri deneme amaçlı bir kez giyilmiş olabilir ancak orijinalliği ve tekrar satılabilirliği hiçbir şekilde bozulmamış olmalıdır), yıkamamış, ürün ve ambalajına kullanım hatası sonucu zarar vermemiş (tahrip etmemiş ve bozmamış), kırmamış olmak kaydıyla, teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) iş günü içerisinde iade edebilir.

Ondört (14) iş gününü aşan bildirimlerde Şirket iade kabul etmez.

İade edilecek ürün, eksiksiz fatura aslıyla birlikte paketi kullanılmamış, hasar görmemiş, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş haliyle ve sipariş numarasıyla birlikte Şirket’in işbu Sözleşmenin 2.maddesinde belirtilen adresine kargo bedeli Müşteri tarafından karşılanarak gönderilir.

Eğer ürünün faturası kurumsal ise, iade işlemi için kurumun düzenlemiş olduğu, kargo payı dahil edilmeden, “Ürün Birim Fiyatı + KDV” şeklinde kesilmiş bir “İade Faturası” ile birlikte ürün Şirket’e gönderilir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadelerinde “İade Faturası”  kesilmediği takdirde iade işlemleri tamamlanamaz.

Ürünün Şirket’e iadesinde ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları paketin içinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde bulunmalıdır.

İade edilen ürünün kusurlu olduğunun Şirket tarafından anlaşılması halinde Müşterinin iadesi onaylanır ve bu onay Şirket tarafından Müşteriye e-posta yoluyla bildirilir. Ürün iade bedeli, ürün eğer havale yoluyla satın alınmışsa doğrudan Müşteri hesabına, kredi kartı ile satın alınmışsa kargo bedeli dahil edilerek söz konusu karta gönderilir.

Şirket tarafından tetkik edilen incelemenin ardından ürünün kusurlu olmadığı, söz konusu kusurun sebebinin kullanım hatası olarak belirlendiği sonucuna varılır ise ürün, Şirket’e yollanan haliyle ve faturasıyla birlikte “alıcı ödemeli” olarak geri gönderilir.

Müşteri, ürünü, teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve varsa ürünün kullanımından kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür.

Madde 11 – Cayma Hakkı

Müşteri, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi ya da kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, bu süre içinde Şirket’e faks veya elektronik posta ile Müşteri tarafından bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış, ambalajının zarar görmemiş, etiketinin çıkarılmamış ya da bu gibi sebeplerle ürünün değerinde düşme yaratılmamış olması esastır.

Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya Müşteriye teslim edilen ürün, varsa hediyesi ve ürünün bütün standart aksesuarları, ambalajları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile Şirket’e gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ve satış faturası aslının Şirket’e iadesi zorunludur. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez.

Bu belgelerin Şirket’e ulaşmasını takip eden on (10) iş günü içinde ürün bedelinin Müşterinin kredi kartı hesabına iade edilmesi için Şirket, ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde, banka tarafından gerçekleştirilebilecek aksaklıklardan dolayı Şirket sorumlu tutulamaz. Müşteri cayma hakkı nedeni ile iade ettiği ürünün kargo bedelini ödemekle mükelleftir.

Cayma Hakkı;

  • Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde,
  • Niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler söz konusu olduğunda,
  • Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünlerde ambalajının açılmış olması halinde,
  • Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve Kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri ve sağlığa uygunluk nedeniyle iade edilmesi sakıncalı her türlü kozmetik ürün ve iç çamaşırı gibi ürünlerde,
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen ürünlerde kullanılamaz.

Madde 12 – Diğer Hükümler

https://idpieltsturkey.com/tr/ internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir.

Madde 13 – Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar, Tüketici Hakem Heyetleri, uyuşmazlık ilan edilen değeri aşıyorsa Şirket’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, Müşteri Sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

ŞİRKET                                                                                                        Müşteri