Kağıt Üzerinden IELTS

IELTS İngilizce sınavı dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinizi üç saatten daha kısa bir sürede değerlendirir.

Dört dil becerisi, bir sınav

Kağıt Üzerinden IELTS sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır:

  • Dinleme (Listening)
  • Okuma (Reading)
  • Yazma (Writing)
  • Konuşma (Speaking)

Her birinden ayrı ayrı teste tabi tutulacağınız bu 4 bölümden alacağınız skorların ortalaması, genel band skorunuzu oluşturur.

İki farklı IELTS modülü vardır: Academic ve General Training

Dinleme ve Konuşma bölümleri her iki modül için de aynıdır ancak Okuma ve Yazma bölümleri, sınav modülüne bağlı olarak içerik açısından değişiklik göstermektedir.

Sonuçlarınız, genellikle sınav tarihinden 13 gün sonra açıklanır.*

Sınavın tamamı ne kadar sürer?

Kağıt üzerinden IELTS 09:00‘da başlar ve ara vermeden tamamlanır.

  • Kağıt Üzerinden IELTS – Yazma, Dinleme, Okuma – ortalama 3 saat
  • Bilgisayarlı IELTS – Dinleme, Okuma, Yazma – ortalama 2 saat 45 dakika
  • Konuşma bölümü – 11-14 dakika

Sınav kaydınızı oluşturun

*Sonuçlarınız Cambridge Assessment English tarafından ikinci bir kontrole tabi tutulabilir, bu durumda sonucunuzun açıklanması 13 günden fazla sürebilir.

Listening (Dinleme)

30 dakika

Farklı aksanlarla kaydedilmiş metin, monolog ve konuşmaları dinleyerek 40 soruyu cevaplamanız gerekir. Bu sorularla birlikte ana fikri ve detaylı bilgileri anlama; konuşmacıların tutum ve görüşlerini belirleyip, konuşma içerisindeki amacı ve fikirlerin gelişimini takip edebilme becerileri değerlendirilir. Çeşitli sesler ve farklı aksanlarda konuşmalar yer alır ve her bölüm yalnızca bir kere dinlenir.

1. Bölüm

İki kişi arasında geçen günlük konuları içerir.

2. Bölüm

Günlük konuları içeren bir monolog, örneğin yerel mekanlarla ilgili bir konuşma.

3. Bölüm

En fazla dört kişi arasındaki ders verici ya da eğitim bağlamlı bir konuşma, örneğin bir üniversite öğretim görevlisi ve öğrencileri arasındaki bir ödev üzerine konuşma.

4. Bölüm

Akademik bir konuyla ilgili bir monolog, örneğin üniversite düzeyinde bir ders.

Speaking (Konuşma)

11-14 dakika

Konuşma bölümü, IELTS Examiner eşliğinde konuşma İngilizcesini kullanım becerilerinizi değerlendirir ve 11-14 dakikada tamamlanır. IDP IELTS, konuşma sınavını sessiz odalarda gerçek insanlarla gerçekleştirir çünkü bir algoritmadan farklı olarak bir insan, sizi rahatlatır ve kendinizden emin hissetmenizi sağlar. Bunun yanı sıra sizlerin aksanlarını anlayarak en iyi skoru almanızı sağlayabilir. IELTS konuşma sınavı 3 bölümden oluşur.

1. Bölüm

Examiner size kendisini tanıtır ve sizden kendinizi tanıtmanızı ister. Daha sonra sizinle ilgili örneğin eviniz, aileniz, işiniz, çalışmalarınız ve ilgi alanlarınızla alakalı birtakım sorular sorar. Bu bölüm, 4 ya da 5 dakika sürer.

2. Bölüm

Sizlere bir konu verilir ve o konuyla ilgili 2 dakika boyunca konuşmanız istenir. Bu konuşmaya hazırlanmak için 1 dakika süre verilir. Daha sonra Examiner bu bölümü bitirmek için konuyla ilgili bir ya da iki soru sorar.

3. Bölüm

İkinci bölümle bağlantılı olarak sorular sorulur. Bu sorular daha soyut fikirleri ve sorunları tartışma fırsatı sunar. Bu bölüm yaklaşık 4 ya da 5 dakika sürer.

IELTS Academic Reading (Okuma)

60 dakika

Okuma bölümü, İngilizce okuma becerilerinizi değerlendirecek çeşitli türde 40 sorudan oluşur. Metnin ana fikrini anlayıp detayları görmenizi, hızlı okuma yeteneğinizi, mantıksal yapısını anlayarak görüşleri, tutumları ve amaçları kavrama becerilerinizi ölçmek üzere tasarlanmış sorular yer alır.

IELTS Academic Okuma bölümü, gerçeklere dayalı bilgilerden tanımlayıcı metinlere, tartışma parçalarından analitik konulara uzanan çeşitlilikte 3 uzun metinden oluşur. Kitap, süreli yayın, dergi, gazete gibi kaynaklardan alınan bu metinler yükseköğretim programlarına başvuru yapacak olan ya da mesleki hedeflerine ulaşmak isteyen adaylar için seçilmiş, özel bir uzmanlık gerektirmeyen metinlerdir.

IELTS General Training Reading (Okuma)

60 dakika

Okuma bölümü, İngilizce okuma becerilerinizi değerlendirecek çeşitli türde 40 sorudan oluşur. Metnin ana fikrini anlayıp detayları görmenizi, hızlı okuma yeteneğinizi, mantıksal yapısını anlayarak görüşleri, tutumları ve amaçları kavrama becerilerinizi ölçmek üzere tasarlanmış sorular yer alır.

IELTS General Training Okuma bölümünde adayların kitap, dergi, gazete, bildiri, reklam, şirket kitapçıkları ve kılavuzlardan alıntılanmış metinleri okunması istenir. Bunlar, İngilizce konuşulan ortamlarda gündelik hayatın içerisinde karşılaşılması muhtemel olan metinlerdir.

IELTS Academic Writing (Yazma)

60 dakika

IELTS Academic Yazma bölümü 2 task’tan oluşur. Konular genel ilgi alanlarını içeren, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programları için hazırlanan ya da mesleki hedeflerine ulaşmak isteyen adaylar için seçilmiş konulardan oluşur.

Task 1

Grafik, tablo, çizelge veya şema verilerek burada yer alan bilgileri kendi kelimelerinizle tanımlamanız, özetlemeniz ya da açıklamanız istenir. Sizlerden bir veriyi analiz etmeniz, bir sürecin aşamalarını ve bir şeyin nasıl çalıştığını ya da bir nesne ya da etkinliği tanımlamanız istenebilir.

Task 2

Bir bakış açısını, argümanı ya da problemi essay olarak yazmanız istenir. Her iki task da resmi bir dille yazılmalıdır.

IELTS General Training Writing (Yazma)

60 dakika

IELTS General Training Yazma bölümü genel ilgi alanlarını içeren 2 task’tan oluşur.

Task 1

Size sunulan durumşa ilgili daha fazla bilgi isteyen ya da durumu açıklayıcı bir mektup yazmanız istenir. Bu mektupta kişisel, yarı resmi ya da resmi bir dil kullanılabilir.

Task 2

Bir bakış açısını, argümanı ya da problemi essay olarak yazmanız istenir. Bu essay, IELTS Academic’te istenilenden daha kişisel bir dille yazılabilir.

Yurt dışında eğitim için istenilen IELTS skoru nedir?

Pek çok insan yurt dışı eğitim hayallerini desteklemek için dünya üzerindeki 10,000’den fazla kuruluş tarafından kabul edilen ve en çok saygı duyulan İngilizce sınavı IELTS’i tercih ediyor.

Birçok üniversite ve akademik kurum farklı IELTS skorları talep edebilirler. O halde, istediğiniz bölüm için gereken skoru öğrenmenin en iyi yolu nedir? Elbette, başvurmak istediğiniz kurumla direkt görüşebilirsiniz ama aynı zamanda birden fazla eğitim kurumuyla iletişim halinde olan IDP Yurt dışı eğitim danışmanı ile de iletişime geçebilirsiniz.

Yurt dışı eğitimi için IELTS

avusturalya eğitim

Ücretsiz IELTS Hazırlık Materyallerini indirin

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.