IELTS Listening soru tipleri

by IDP IELTS — Ağustos 12th, 2020

IELTS Listening’e hızlı bir bakış

IELTS Listening bölümünde farklı soru tipleri ile karşılaşırsınız ve dört farklı ses kaydını dinleyerek 40 soruya cevap vermeniz gerekir.IELTS Academic ve IELTS General Training için Listening sınavı aynıdır.

Monologlar ve anadili İngilizce olan farklı aksanlara sahip konuşmacıların konuşmalarının bir karışımı olan dört kaydı dinleyeceksiniz ve her kaydı yalnızca bir kez duyacaksınız. Sınavın her bölümünde 10 soru vardır.

Bu sorular, anlama yeteneğinizi test eder:

  • Ana fikirler ve ayrıntılı gerçeklere dayalı bilgiler
  • Konuşmacıların görüş ve tutumları
  • Bir konuşmanın amacı
  • Fikirlerin gelişimini takip etme yeteneği.
Listening bölümleri

Part 1 Günlük sosyal bağlamda geçen iki kişi arasındaki sohbet.

Part 2 Günlük sosyal bağlamda geçen bir monolog, ör. yerel mekanlar hakkında bir konuşma.

Part 3 Bir eğitim veya öğretim bağlamında en fazla dört kişi arasındaki bir konuşma, ör. bir öğretim görevlisi ve bir ödevi tartışan bir öğrenci.

Part 4 Akademik bir konu üzerine bir monolog, ör. bir üniversite dersi.

Çoktan seçmeli

Çoktan seçmeli soruların bir ya da birden fazla cevabı olabilir. Soruyu dikkatlice okuyarak kaç cevaba ihtiyacınız olduğunu kontrol edin.

Doğru cevabı seçmenizi gerektiren çoktan seçmeli sorularda;

  • bir soru, üç olası cevapla verilir.
  • cümlenin başlangıcı ve ardından cümleyi tamamlamanın üç olası yolu verilir.

Birden fazla doğru cevap seçmeniz gereken çoktan seçmeli bir soruda, size daha uzun bir olası cevaplar listesi verilecek ve birden fazla cevap seçmeniz gerektiği söylenecektir.

Çoktan seçmeli sorular, çok çeşitli becerileri test etmek için kullanılır. Belirli noktaları ayrıntılı olarak anlamanız veya dinleme metninin ana noktalarını genel olarak anlamanız gerekebilir.

Eşleştirme

Duyduklarınız arasından numaralandırılmış bir öğe listesini soru kağıdındaki bir dizi seçenekle eşleştirmeniz gerekir. Seçenekler kümesi bir tür kriter olabilir.

Eşleştirme, ayrıntıları dinleme becerisini ve farklı türdeki otel veya konukevi konaklama türlerini belirlemek gibi günlük bir konu hakkında bir sohbette verilen bilgileri anlayıp anlayamayacağınızı, ayrıca, iki kişi arasındaki bir sohbeti takip etme yeteneğinizi değerlendirir. Dinleme metnindeki ilişkileri ve bağlantıları tanıma yeteneğinizi değerlendirmek için de kullanılabilir.

Plan, harita, diyagram etiketleme

Bir plan (örneğin bir bina), harita (örneğin bir şehrin bir kısmı) veya diyagram (örneğin bir ekipman parçası) üzerindeki etiketleri doldurmanız gerekecektir. Cevaplarınızı genellikle soru kağıdındaki listeden seçebilirsiniz.

Bu eşleştirme görevi, örneğin bir yerin açıklamasını anlama ve bunu görsel bir sunumla ilişkilendirme yeteneğinizi değerlendirir. Bu, dili ifade eden talimatları takip edebilmeyi içerebilir (ör. Düz gitme / sola / geriye dönme).

Form, not, tablo, akış şeması, tamamlama

Bu tamamlama görevinde, dinleme metninin bir kısmının veya tamamının bir taslağındaki boşlukları doldurmanız gerekir. Taslak, metindeki ana fikirlere / gerçeklere odaklanacaktır.

Form: isimler, adresler, telefon numaraları gibi gerçek ayrıntıları kaydetmek için kullanılır

Bir dizi not: farklı öğelerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu göstermek için düzeni kullanarak bilgileri özetlemek için kullanılır

Tablo: net kategorilerle ilgili bilgileri özetlemek için kullanılır – ör. yer / zaman / fiyat,

Akış şeması: Açık aşamaları olan bir süreci, oklarla gösterilen sürecin yönü ile özetlemek için kullanılır.

Boşluklara yazacağınız kelimeler soru kağıdında ya da ses kaydında bulunabilir.

Talimatlarda belirtilen kelime sınırına uymalı ve kayıttan duyduğunuz kelimeleri tam olarak kullanmalısınız.

Kullanmanız gereken kelime veya sayı sayısı değişeceğinden talimatları çok dikkatli okumalısınız. Örneğin, ” NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER” gibi bir sözcük sınırı verilir.

Sözcük sınırından fazlasını kullanırsanız, yanıtınız yanlış kabul edilir, bu nedenle her soru için sözcük sınırını dikkatlice kontrol edin. Kısaltlması yazılmış kelimeler kabul edilmez, ör. ‘don’t. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır, ör. ‘police-man.

Bu boşluk tamamlama görevi, bir dinleyicinin bu tür durumlarda doğal olarak farkedeceği ana noktalara odaklanır.

Cümle tamamlama

Cümle tamamlama görevinde, tüm dinleme metninden ya da metnin bir kısmından temel bilgileri özetleyen bir dizi cümle okumanız gerekir:

Daha sonra dinleme metninden gelen bilgileri kullanarak her cümlede bir boşluk dolduracaksınız. “NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER’ gibi bir kelime sınırı verilir. Kullanmanız gereken kelime veya sayı sayısı değişeceğinden talimatları çok dikkatli okumalısınız. Sözcük sınırından fazlasını kullanırsanız, cevabınız yanlış sayılır.

Cümle tamamlama, dinleme metnindeki temel bilgileri tanımlama yeteneğinize odaklanır. Sebep ve sonuç gibi işlevsel ilişkileri anlamalısınız.

Kısa cevaplı sorular

Kısa cevaplı soru tipinde, bir soruyu okumanız ve ardından dinleme metninden gelen bilgileri kullanarak kısa bir cevap yazmanız gerekir. Bazen iki veya üç noktayı listelemenizi isteyen bir soru verilir.

“NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER’” gibi bir sözcük sınırı verilir. Sözcük sınırından fazlasını kullanırsanız, cevabınız yanlış sayılır, bu nedenle her soru için sözcük sınırını dikkatlice kontrol edin.

Kısa cevaplı sorular dinleme metnindeki yerler, fiyatlar veya zamanlar gibi somut gerçekleri dinleme becerisine odaklanır.

IELTS Listening bölümünde farklı soru tipleri ile karşılaştığınızda şaşırmayın. Listening bölümünde sık yapılan hatalar yazımızı okuyarak sınav öncesi nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Listening bölümünü deneyin

Sınav kaydınızı oluşturun