IELTS Band Skorları ve Değerlendirme

IELTS’e hazırlanmanın önemli kısımlarından biri, değerlendirme kriterlerini ve nasıl puanlandırılacağınızı anlamaktır.

tr

 

IELTS Band Skorları ve Değerlendirme hakkında bilginiz var mı? Sınavınızın nasıl değerlendirildiğini sizinle paylaşıyoruz

 IELTS’te, hedeflediğiniz skora ulaşmanıza yardımcı olmak ve sınavınızı tekrarlamanız gerekmediğinden emin olmak istiyoruz. Bu nedenle sınav içeriğini, cevaplarınızın nasıl değerlendirildiğini ve ücretsiz hazırlık materyallerini sizinle paylaşıyoruz.

IELTS Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümleri için, değerlendiricilerin dikkat ettiği kriterleri ve nasıl notlandırıldığınızı anlatacağız. Ayrıca, genel band skorunuzun nasıl hesaplandığını da göstereceğiz.

IELTS sonuçları nasıl değerlendirilir?

Tüm katılımcılara adil yaklaşım

IELTS, milliyeti, kültürel geçmişi, cinsiyeti veya özel ihtiyaçları ne olursa olsun, tüm katılımcılar için adil yaklaşımlıdır. Katılımcı olarak IELTS’in;

* dört dil becerisinin (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) geçerli ve doğru bir değerlendirmesini sağladığından
* genel bilgiyi değil, dil becerilerini değerlendirdiğinden; kapsadığı konuların, tüm katılımcılarının cevaplayabilmeleri için yeterince genel seçildiğinden
* pratik iletişim yeteneğini değerlendirmeye odaklandığından
* iki modül seçeneği ile hem akademik hem de akademik olmayan amaçlara hizmet ettiğinden
* bire bir, yüz yüze konuşma sınavına sahip olduğundan
* Kuzey Amerika ve İngiliz İngilizcesi de dahil olmak üzere tüm standart İngilizceleri tanıdığından
* Sınav sorularının uygun ve adil olduklarını doğrulamak için farklı kültürlerden insanlarla kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olabilirsiniz.

Kaliteyi sağlamak için sistemler ve önlemler

Sınav merkezlerinin sıkı eğitim ve sürekli denetimi yoluyla sınavın uygulanmasının tutarlı ve güvenli olmasını sağlıyoruz.

Sonuçların güvenilirliğini sağlamak

IELTS, en yüksek kalite kontrollerine, güvenlik prosedürlerine ve bütünlük yönetimi uygulamalarına tabidir. Bunlar şunları içerir:
* Sınav katılımcısının kimliğini kontrol etmek ve doğrulamak için sıkı prosedürler;
* Benzersiz sınav sürümleri – aynı sınav soruları asla kullanılmaz
* iki kez değerlendirme
* Sınav Sonuç Belgesini güvenlik açısından geliştirilmiş kağıda yazdırma
* Kurumlar için Online Sonuç Doğrulama Hizmeti

Yazma ve Konuşma sınavlarının tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak

 • Yazma ve Konuşma sınavları eğitimli ve sertifikalı sınav görevlileri tarafından değerlendirilir
 • Sınav görevlileri, iyi tanımlanmış kriterlere göre çalışan ve kapsamlı kontrol prosedürlerine tabi olan, ilgili öğretim deneyimine sahip nitelikli İngilizce dil uzmanlarıdır.
 • Konuşma ve Yazma sınavları, her değerlendirmene geri bildirim sağlayan kıdemli IELTS değerlendirmenlerinden oluşan bir ekip tarafından ikinci kez değerlendirilir.
 • Bir sınav katılımcısının Yazma ve / veya Konuşma puanı ile Okuma ve Dinleme puanları arasında önemli bir fark olduğunda, ikinci kez kontrol edilir.
 • Sınav materyallerinin, sınav katılımcılarının ve sınav görevlilerinin performanslarının beklenen standartlara uygun olmasını sağlamak için her sınav sorusu üzerinde rutin analizler yapılır.
 • IELTS skorlarının, performanslarını yansıtmadığını düşünen katılımcılar, sınavlarının kıdemli bir sınav görevlisi tarafından yeniden değerlendirilmesi için başvurabilirler.

IELTS Yazma bölümü nasıl değerlendirilir?

IELTS Yazma bölümü, dünyanın neresinde olursa olsun, tutarlılık ve kaliteyi sağlamak amacıyla yoğun şekilde eğitilmiş uzman IELTS sınav değerlendiricileri tarafından notlandırılır. Mümkün olan en yüksek doğruluk ve tutarlılık seviyesine ulaşmak için yazma bölümünü en az iki – hatta bazen üç ya da dört uzman değerlendirir.

Yazma bölümü ‘task response’,  ‘coherence and cohesion ’, ‘ lexical resource ’ ve ‘ grammatical range and accuracy’ kriterlerine göre değerlendirilir. Bunların her birinin ne anlama geldiğini anlamak ve karşılık gelen band skorları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Yazma bölümü band skor tablosunu görüntüleyebilirsiniz. Bunu bizzat açıklayacak birine ihtiyacınız varsa, IELTS eğitimlerine katılarak uzmanından öğrenebilirsiniz.

IELTS Yazma bölümü Task 1 band skor tablosunu indirin

IELTS Yazma bölümü Task 2 band skor tablosunu indirin

Videoyu oynat

IELTS Konuşma sınavı nasıl değerlendirilir?

IELTS Konuşma sınavı, gündelik hayatta yapacağınız bir konuşma gibidir. Sınavda, sizi değerlendirecek olan bir examiner ile özel, sessiz bir odada oturacaksınız. Bir yabancıyla konuşmak zor olsa da, bundan en iyi şekilde yararlanın! IELTS’te examiner sizin için yavaşlayabilir, hızlanabilir, hatta soruyu tekrarlayabilir veya farklı şekilde ifade edebilir. Tek yapmanız gereken sormaktır. Examiner, en iyi performansınızı göstermeniz için yanınızdadır.

Konuşma becerileriniz, ‘fluency and coherence’, ‘lexical resource’, ‘pronunciation’, ‘grammatical range’ ve ‘accuraacy’ gibi bir dizi kriterle değerlendirilir. Bunların her birinin ne anlama geldiğini anlamak ve karşılık gelen band skorları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Konuşma sınavı band skor tablosunu görüntüleyebilirsiniz.

IELTS Konuşma sınavı band skor tablosunu indirin

IELTS Okuma bölümü nasıl değerlendirilir?

Okuma sınavında 40 soruya cevap vermeniz gerekir. Çoktan seçmeli, Doğru / Yanlış / Verilmedi, eşleştirme ve cümle tamamlama gibi farklı soru türleri vardır. Verdiğiniz cevaplar doğru ya da yanlış olarak değerlendirilir, bu nedenle değerlendirmesi Konuşma ve Yazma sınavlarından biraz farklıdır. Her bir doğru cevap için bir puan alırsınız ve toplam puan sayısı band skorunuzu belirler.

Aşağıdaki tablo Akademik Okuma ve General Training Okuma sınavında belirli bir band skoru elde etmek için gereken ortalama puan sayısını göstermektedir.

Akademik Okuma

Band skor
40 üzerinden ham puan
5 15
6 23
7 30
8 35

General Training Okuma

Band skor
40 üzerinden ham puan
4 15
5 23
6 30
7 34
8 38
Bilgisayarlı IELTS nasıl çalışır?

IELTS Dinleme sınavı nasıl değerlendirilir?

Dinleme sınavında, dinlediğiniz konuşmalarla ilgili 40 soruyu cevaplamanız gerekir. Verdiğiniz cevaplar doğru ya da yanlış olarak değerlendirilir, bu nedenle değerlendirmesi Konuşma ve Yazma bölümlerinden biraz farklıdır. Her bir doğru cevap için bir puan alırsınız ve toplam puan sayısı band skorunuzu belirler.

Aşağıdaki tablo, Dinleme sınavında belirli bir band skoru elde etmek için gereken ortalama puan sayısını göstermektedir.

Dinleme

Band skor
40 üzerinden ham puan
5 16
6 23
7 30
8 35

Genel Band Skor (OBS) nasıl hesaplanır?

Genel Band Skor, dört bölümün skorunun ortalamasıdır. Bölümlerin skorları eşit ağırlıktadır.

Dört bölümün ortalaması .25 ile biterse, Genel Band Skor bir sonraki yarım band’e yuvarlanır. Eğer .75 ile biterse, Genel Band Skoru bir sonraki tam sayı band’e yuvarlanır. Ortalama, .25 veya .75’in altında bir kesirle sona ererse, toplam puan aşağı yuvarlanır.

Örneğin:

 • Okuma 6.5 + Yazma 5 + Konuşma 7 + Dinleme 6.5 = 25
  25’i 4’e bölün = 6.25
  .25 ile bittiği için sonraki yarım skora yuvarlanır
  Genel Band Skoru = 6.5
 • Okuma 6.5 + Yazma 5.5 + Konuşma 6.0 + Dinleme 6.5 = 24.5
  24.5’i 4 = 6.125’e bölün
  .25 ile biterse bir tam skora yuvarlanır
  Genel Band Skoru = 6.0
 • Okuma 3.5 + Yazma 4.0 + Konuşma 4.0 + Dinleme 4.0 = 19.5
  19.5’i 4’e bölün= 3.875
  .75’in üzerinde bir kesirle bittiği için bir sonraki tam skora yuvarlanır
  Genel Band Skoru = 4.0
Bilgisayarlı IELTS nasıl çalışır?

IELTS sonuçlarınızı 2-5 gün içinde alın

Bilgisayarlı IELTS’in değerlendirmesi kağıt üzerinden IELTS ile aynıdır. Kağıt üzerindeki IELTS sonuçları, sınav tarihinden 13 gün sonra açıklanırken, bilgisayarlı IELTS sonuçlarınıza 2-5 gün içinde ulaşabilirsiniz!

Bilgisayarlı IELTS’e kaydolun

IELTS 9 puan ölçeği

IELTS Academic ve IELTS General Training sınavlarının her ikisi de 9 puan ölçeğine göre derecelendirilmiştir.

Sınavın her bölümü için (Yazma, Okuma, Dinleme ve Konuşma) 1 – 9 arasında bir band skor alırsınız. Bu skorların ortalaması IELTS genel band skorunuzu oluşturacaktır. Bu skor tam sayı (örneğin 5, 6) veya yarım (örneğin 7.5, 8.5) olabilir.

Aşağıdaki tabloda her band skor bir İngilizce beceri seviyesine göre derecelendirilmiştir. Sınavınızın nasıl değerlendirildiğini öğrenmek için IELTS değerlendirme tablosunu görüntüleyin.

Band Skor 9 - Uzman kullanıcı

Sınava giren kişi, dile tam anlamıyla hakimdir. İngilizceyi uygun, doğru ve akıcı bir şekilde kullanır.

Band Skor 8 - Çok iyi kullanıcı

Sınava giren kişi, zaman zaman sistematik olmayan hatalar ve yanlış kullanımlar yapsa da dile tam anlamıyla hakimdir. Bilmediği durumlarla ilgili bazı şeyleri yanlış anlayabilir. Karmaşık ve ayrıntılı tartışmaların üstesinden gelebilir.

Band Skor 7 - İyi kullanıcı

Sınava giren kişi, zaman zaman yanlışlıklar, uygun olmayan kullanımlar ve yanlış anlamalar olsa da, dile hakimdir. Karmaşık tartışmaların üstesinden gelebilir ve mantıksal ayrıntıları anlayabilir.

Band Skor 6 - Yeterli kullanıcı

Sınava giren kişi bazı hatalara, uygunsuz kullanımlara ve yanlış anlamalara rağmen dili genel anlamda etkili şekilde kullanabilir. Özellikle bildiği konularda daha karmaşık bir dili kullanabilir ve anlayabilir.

Band Skor 5 - Makul kullanıcı

Sınava giren kişi, dile kısmen hakimdir ve hata yapma olasılığı yüksek olsa da çoğu durumda genel anlamı kavrayabilir. Aşina olduğu konularda iletişim kurabilecek seviyededir.

Band Skor 4 - Sınırlı kullanıcı

Sınava giren kişinin dile yetkinliği, bilinen durumlarla sınırlıdır. Anlamakta ve kendini ifade etme konusunda sık sık problem yaşar. Karmaşık bir dil kullanamaz.

Band Skor 3 - Son derece sınırlı kullanıcı

Sınava giren kişi sadece çok bilindik durumlarla ilgili genel anlamı kavrar ve genel hatlarla kendisini ifade edebilir. Konuşmada sık sık kesilmeler yaşanır.

Band Skor 2 - Kesintili kullanıcı

Sınava giren kişi İngilizce konuşulan ve yazılanları anlamakta büyük zorluk çeker.

Band Skor 1 - Aday dili kullanamıyor

Sınava giren kişi birkaç basit kelime dışında dili kullanma yeteneğine sahip değildir.

Band Skor 0 - Sınavı tamamlamadı

Değerlendirilecek bir bilgi bulunmamaktadır.

 

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

Kalite ve adalet

IELTS, tüm sınav katılımcıları için adil bir değerlendirme ve İngilizce dil becerisinin bir ölçüsü olarak IELTS’e bağlı kuruluşlar için güvenilir bir sonuç sağlamak için testinin ve puanların işaretlendiği süreçlerin sürekli geliştirilmesine büyük yatırım yapar.

IELTS kalite ve adalet bilgi paketini indirin

Sınav modülleri hakkında daha fazla bilgi edinin

IELTS, Academic ve General Training olmak üzere iki farklı modül seçmenize izin verdiği için benzersizdir. Her iki sınav da okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinizi ölçer, ancak sorular biraz farklıdır ve bir modül size diğerinden daha uygun olabilir.

Sınav modülleri hakkında daha fazla bilgi edinin