En Sık Telaffuz Hatası Yapılan 50 Kelime

by IDP IELTS — Temmuz 8th, 2020

Kelimeyi biliyor ama yanlış telaffuz etme korkusuyla yüksek sesle söylemekten çekiniyor musunuz? Hepimiz, anadili İngilizce olanlar dahil, telaffuzumuzdan çekindiğimiz için konuşmaktan kaçınabiliyoruz.

Dil sonsuza dek evrimleştiği için yanlış telaffuzla ilgili utanacak bir şey yoktur. Yanlış yazılmış kelimeler genellikle dünyamıza girer ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmek giderek zorlaşır. İngilizce’de telaffuz edilmesi zor bazı kelimeler var. En sık telaffuz hatası yapılan 50 kelime ve doğrusunu öğrenelim.

Bu yazı bazı kelimeleri nasıl telaffuz edeceğinizi öğretmenin yanı sıra, IELTS Speaking (Konuşma) sınavınız için yardımcı olacaktır.

Abalone
 • Yanlış: ah-boh-lohn
 • Doğru: ab-uh-loh-nee
Albeit
 • Yanlış: al-bae-it
 • Doğru: awl-bee-it
Almond
 • Yanlış: al-muh-nd
 • Doğru: ah-muh-nd
Attaché
 • Yanlış: ah-tat-chee
 • Doğru: uh-tash-ey
Boutique
 • Yanlış: boh-teek
 • Doğru: boo-teek
Cache
 • Yanlış: kash-ay
 • Doğru: kash
Chaos
 • Yanlış: Cha-os
 • Doğru: Key-os
Coup
 • Yanlış: koo-p
 • Doğru: koo
Coupon
 • Yanlış: que-pun
 • Doğru: koo-pon
Debris
 • Yanlış: day-brees
 • Doğru: deb-ree
Debut
 • Yanlış: di-boo
 • Doğru: dey-byoo
Divorce
 • Yanlış: die-vawrs
 • Doğru: dih-vawrs
Epitome
 • Yanlış: ih-pi-toe-m
 • Doğru: ih-pit-uh-mee
Espresso
 • Yanlış: e-xpres-oh
 • Doğru: e-spres-oh
Et cetera
 • Yanlış: ex-set-er-uh
 • Doğru: et-set-er-uh
Faux pas
 • Yanlış: fohx-pas
 • Doğru: foh-pah
Film
 • Yanlış: fill-um
 • Doğru: film
Flour
 • Yanlış: fl-ahr
 • Doğru: flou-er
Gauge
 • Yanlış: gauj
 • Doğru: geyj
Genre
 • Yanlış: jen-re
 • Doğru: zhahn-ruh
Heinous
 • Yanlış: heen-ni-us
 • Doğru: hey-nuh-s
Hierarchy
 • Yanlış: hahy-archy
 • Doğru: hahy-uh-rahr-kee
Hyperbole
 • Yanlış: hahy-pur-bowl
 • Doğru: hahy-pur-buh-lee
Ingenuity
 • Yanlış: in-jen-wee-tee
 • Doğru: in-juh-noo-i-tee
Itinerary
 • Yanlış: ahy-tin-ary
 • Doğru: ahy-tin-uh-rer-ee
Jewellery
 • Yanlış: joo-el-er-y
 • Doğru: joo-uh l-ree
Library
 • Yanlış: libe-ry
 • Doğru: lahy-brer ee
Lingerie
 • Yanlış: linger-ee
 • Doğru: lahn-zhuh-rey
Lip-sync
 • Yanlış: lip-sing
 • Doğru: lip-singk
Maniac
 • Yanlış: mahn-yuhk
 • Doğru: mey-nee-ak
Mischievous
 • Yanlış: mis-chee-vious
 • Doğru: mis-chuh-vuh-s
Niche
 • Yanlış: nee-shay
 • Doğru: nee-sh
Often
 • Yanlış: off-ten
 • Doğru: aw-fuh n
Paradigm
 • Yanlış: par-uh-dig-m
 • Doğru: par-uh-dahym
Pronunciation
 • Yanlış: pruh-noun-see-ey-shuh n
 • Doğru: pruh-nuhn-see-ey-shuh n
Pseudonym
 • Yanlış: syoo-duh-nim
 • Doğru: sood-n-im
Quote
 • Yanlış: syoo-duh-nim
 • Doğru: sood-n-im
Quote
 • Yanlış: coat
 • Doğru: kwoht
Regime
 • Yanlış: ruh-geem
 • Doğru: ruh-zheem
Rendezvous
 • Yanlış: ren-dez-vuss
 • Doğru: rahn-duh-voo
Reservoir
 • Yanlış: rez-er-vore
 • Doğru: rez-er-vwahr
Salmon
 • Yanlış: sal-muhn
 • Doğru: sam-uh n
Salon
 • Yanlış: suh-loon
 • Doğru: suh-lon
Silicon
 • Yanlış: sil-i-kohn
 • Doğru: sil-i-kuh n
Sour
 • Yanlış: saa-r
 • Doğru: souuh-r
Subtle
 • Yanlış: subt-l
 • Doğru: suht-l
Suite
 • Yanlış: soot
 • Doğru: sweet
Tuition
 • Yanlış: too-shen
 • Doğru: too-ish-uh n
Turquoise
 • Yanlış: tur-quiz
 • True: tur-kwoiz
Yolk
 • Yanlış: yol-ke
 • Doğru: yohk

Reference: Dictionary.com

 
 

Hello there, welcome to IELTS Australia!

If you’re preparing for your test, IELTS Support Tools can help. With more than 20 pages of IELTS tips and tricks from examiners to help you prepare.

Ücretsiz IELTS Hazırlık Materyallerini indirin

 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.