more-download

IELTS Örnek Sınavlar

IELTS’e aşağdaki deneme sınavları ve yanıtları ile hazırlanabilirsiniz. Sınav tekniklerinizi geliştirmek için deneme sınavlarını yaparken, sınavda uygulanan zaman süresine bağlı kalmanız önerilir. Bu bölümdeki deneme sınavları size;

  • Sınav biçimini tanıma,
  • Yapmanız istenilen görev türlerinde deneyim kazanma,
  • Kendinizi sınav koşullarında sınırlı bir sürede sınama ve
  • Yanıtlarınızı gözden geçirme ve yanıtlarınızı örnek yanıtlarla karşılaştırma fırsatı sunacaktır.

Dinleme, Okuma ve Yazma Sınavlarının ara verilmeden aynı günde yapıldığını unutmayınız. Bu nedenle, deneme sınavlarını benzer koşullarda yapmanız önemlidir. Deneme sınavlarını İnternet bağlantısı olmadan yapmak isterseniz sınav kâğıtlarını, boş yanıt kâğıtlarını, transkriptleri ve yanıt anahtarlarını aşağıdaki bölümlerden indirebilirsiniz. Deneme Dinleme Sınavı 1 Dinleme Sınavı Dinleme Sınavı 30 dakikadır. Ayrıca, 10 dakika geçiş süresi tanınmıştır. Dinleme sınavında dört ayrı ses kaydı bulunmaktadır. Dinleme ve Konuşma bölümleri IELTS Academic ve IELTS General Training Sınavı için aynıdır.   1. Bölüm Bu bölümde, emlakçıda geçen iki kişilik bir karşılıklı konuşma gibi, günlük sosyal bağlamda yapılan bir konuşma vardır. 2. Bölüm Bu bölümde, yerel hizmetler gibi günlük sosyal bağlamda geçen bir monolog vardır. 3. Bölüm Bu bölümde, üniversite öğretmeni ve öğrencisi arasında öğrencinin ödevin hakkında yapılan bir konuşma gibi, en fazla dört kişi arasında eğitim konusunda geçen bir karşılıklı konuşma vardır. 4. Bölüm Bu bölümde, bir üniversite dersi gibi akademik bir konuda yapılan bir monolog vardır. Aşağıda verilen IELTS Dinleme Sınavı Görevi, yanıt kâğıdı ve MP3 ses dosyası ve kaydın metin hali ile beraber kullanılacaktır. Her bir yanıt kâğıdında, hangi Dinleme kaydının yapılması gerektiği ve ses kaydının metin halinin bulunup bulunmadığı yazılıdır.  

İndirilebilir Dinleme Sınavı Örnekleri

1. Bölüm

Listening Deneme Sınavı – Form Tamamlama (PDF)

IELTS Listening Kayıt 1 (MP3)

2.Bölüm (Deneme A)

IELTS Listening Kayıt 2. Bölüm (Deneme A)  (MP3)

Listening Deneme Sınavı – Çoktan Seçmeli (PDF)

2.Bölüm  (Deneme B)

IELTS Listening Kayıt 2. Bölüm (Deneme B)  (MP3)

Listening Deneme B Sorular (PDF)

Listening Deneme B Cevaplar (PDF)

3.Bölüm (Deneme A)

IELTS Listening Kayıt (Deneme A)  (MP3)

Listening Deneme Sınavı – Kısa Cevap (PDF)

3.Bölüm (Deneme B)

IELTS Listening Kayıt (Deneme B)  (MP3)

Listening Deneme B Sorular (PDF)

Listening Deneme B Cevaplar (PDF)

4. Bölüm

IELTS Listening Kayıt 4  (MP3)

Listening Deneme Sınavı – Cümle Tamamlama (PDF)

YENİ Listening Denemeleri

IELTS Listening Kayıt 5  (MP3)

Listening Deneme Sınavı – Eşleştirme (örnek 1) (PDF)

IELTS Listening Kayıt 6  (MP3)

Listening Deneme Sınavı – Eşleştirme (örnek 2) (PDF)

IELTS Listening Kayıt 7 (MP3)

Listening Deneme Sınavı Plan/ Harita/ Şema/ Etiketleme (PDF)

Listening Cevap Anahtarı

Listening cevap anahtarı (PDF)

  Deneme Okuma Sınavı 1 – IELTS Academic Academic Okuma Sınavı Academic Okuma Sınavı 60 dakikadır. Sınav Bölümleri: Akademik Okuma Sınavında 3 bölüm vardır. Toplam sözcük sayısı 2.150 ile 2.750 arasında değişir.

  • Her bölümde uzun bir metin vardır.
  • Kullanılan metinler, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir. Bu metinler uzman olmayan okuyucular için yazılmıştır. İçerikleri genel akademik konulardır.
  • Metinler lisans lisansüstü eğitim ve profesyonel mesleki tescil almak isteyen kişiler için uygundur.
  • Metinler, betimsel ve olgusal konular üzerinedir ve söylemsel ve analitiktir.
  • Metinler, diyagram, grafik ya da çizimler gibi düz metnin kullanılmadığı yazım olabilir.
  • Metinlerde teknik terimler kullanılmışsa açıklayıcı bir sözlük tedarik edilir.

Soru Türleri Çok seçmeli, bilgi tanımlama, yazarın düşüncelerini/iddialarını tanımlama, bilgi eşleştirme, başlık eşleştirme, özellik eşleştirme, cümle sonlarını eşleştirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, tablo tamamlama, akış grafiği tamamlama, diyagram sınıflandırma, kısa yanıtlar olmak üzere pek çok soru çeşidi kullanılmıştır. Puanlama Her doğru yanıta 1 puan verilir. 40 üzerinden verilecek olan puanlar IELTS 9 Puan Ölçeğine dönüştürülür. Ortalama puan, tam puan ya da yarım puan şeklinde verilir.  

İndirilebilir Akademik Okuma Sınavı Örnekleri

Akademik Okuma Sınavı Örnek Görevler

Academic Reading Deneme Sınavı – Bilgi Tanımlama (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Yazarın görüşünü tanımlama (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Özellikleri eşleştirme (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Başlıkları eşleştirme (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Çoktan seçmeli sorular (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Tablo tamamlama (PDF)

Academic Reading Deneme Sınavı – Şema tamamlama (PDF)

IELTS Reading cevap anahtarı (PDF)

 

 

Deneme Genel Eğitim Okuma Sınavı 1 Genel Eğitim Okuma Sınavı Genel Eğitim Okuma Sınavı 60 dakikadır. Sınavda 3 bölüm vardır. 1. Bölüm Bu bölümde, iki ya da üç adet kısa olgusal metin vardır. Bunlardan bir tanesi, otel reklamları gibi aynı konuya bağlı 6-8 kısa metin şeklinde bileşik bir metin olabilir. Konular, İngilizce konuşulan bir ülkede geçebilecek günlük konuşmalarla ilgilidir. 2.    Bölüm Bu bölümde, iş başvurusu, şirket yönetmelikleri ya da ödeme koşulları gibi iş dünyası ile ilgili iki adet kısa olgusal metin vardır. 3.    Bölüm Bu bölümde, genel bir konuda diğerlerinden daha uzun bir metin verilecektir. Kullanılan metinler, şirket el kitaplarından, resmi belgelerden, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir.  Soru Türleri Çok seçmeli, bilgi tanımlama, yazarın düşüncelerini/iddialarını tanımlama, bilgi eşleştirme, başlık eşleştirme, özellik eşleştirme, cümle sonlarını eşleştirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, tablo tamamlama, akış grafiği tamamlama, diyagram sınıflandırma, kısa yanıtlar olmak üzere pek çok soru çeşidi kullanılmıştır. Puanlama Her doğru yanıta 1 puan verilir. 40 üzerinden verilecek olan puanlar IELTS 9 Puan Ölçeğine dönüştürülür. Ortalama puan, tam puan ya da yarım puan şeklinde verilir.  

İndirilebilir Genel Eğitim Okuma Sınavı Örnekleri

 

Genel Eğitim Okuma Sınavı Örnek Görevler

General Training Reading Deneme Sınavı – Akış Diyagramı Tamamlama (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Bilgi Tanımlama (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Bilgi Eşleştirme (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Özellik Eşleştirme (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Başlık Eşleştirme (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Cümle Tamamlama (PDF)

General Training Reading Deneme Sınavı – Kısa Cevaplı Sorular (PDF)

IELTS Reading Cevap anahtarı (PDF)

 Yazma Deneme Sınavı 1 – IELTS Akademik Akademik Yazma Sınavı Akademik Yazma Sınavı 60 dakikadır. Akademik Sınavın yazma bölümünde iki görev vardır. Adaylardan 1. Görev için en az 150 ve 2. Görev için en az 250 sözcük kullanmaları istenir. Bu iki görevde de resmi bir dil kullanılmalıdır. 1.    Görev Bu bölümde grafik, tablo, çizelge ya da diyagram gibi görsel bilgileri tanımlamanız ve kendi sözcüklerinizi kullanarak tarif etmeniz istenir. Sunulan verileri açıklamanız, süreç aşamalarını anlatmanız, bir şeyin nasıl çalıştığını tarif etmeniz ya da bir olay ya da bir nesneyi tanımlamanız istenecektir. Yaklaşık 20 dakika içerisinde 150 sözcük yazmanız gerekmektedir. 2.    Görev Bu bölümde size bir görüş, tartışma konusu ya da bir problem verilecektir. Yaklaşık 40 dakika içerisinde 250 sözcük yazmanız gerekmektedir. Aşağıda 1. Görev ve 2. Görev örnekleri bulabilirsiniz. Akademik Yazma Sınavının, Genel Eğitim Yazma Sınavından farklı olduğunu göz önünde bulundurunuz.  

 

İndirilebilir Akademik Yazma Sınavı Örnekleri

 

Academic Writing deneme sınavı 1A (PDF)

 

Academic Writing deneme sınavı 1B (PDF)

 

Academic Writing deneme sınavı 2A (PDF)

 

Academic Writing deneme sınavı 2B (PDF)

 

IELTS Writing cevap anahtarı deneme 1 (PDF)

 

IELTS Writing cevap anahtarı deneme 2 (PDF)

 

IELTS Academic Writing Örnek Yazı (PDF)

 

Genel Eğitim Yazma Deneme Sınavı 1 Genel Eğitim Yazma Sınavı Genel Eğitim Yazma Sınavı 60 dakikadır. 150 ve 250 sözcük kullanılması gereken iki görev vardır. 1.    Görev Görevde, size bir durum sunulacak ve konu ile ilgili olarak bilgi talep etmeniz ya da durumu açıklamanız gereken bir mektup yazmanız istenecektir. 2.    Görev Görevde, bir düşünce, tartışma konusu ya da bir problem hakkında makale yazmanız istenecektir. Aşağıda 1. Görev ve 2. Görev örnekleri bulabilirsiniz. Genel Eğitim Sınavını alan adaylara ve Akademik Sınavı alan adaylara farklı görevler verileceğini göz önünde bulundurunuz.

 

 

İndirilebilir Genel Eğitim Yazma Sınavı Örnekleri

 

General Training Writing Deneme – Task 1 (PDF)

 

General Training Writing Deneme –Task 2 (PDF)

 

IELTS Writing Cevap anahtarı – Task 1 (PDF)

 

IELTS Writing Cevap anahtarı – Task 2 (PDF)

 

General Training Writing Örnek Yazı (PDF)


 
Deneme Konuşma Sınavı 1 Konuşma Sınavı Konuşma Sınavında, yetkili bir Denetmen ile karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşma gerçek hayatta geçebilecek bir konuşmaya mümkün olduğunca benzerdir. Konuşma sınavı 3 bölümden oluşur ve 11-14 dakika sürer. 1. Bölüm Bu bölümde eviniz, aileniz, işiniz, eğitiminiz ve ilgi alanlarınız gibi genel konularda sorulacak sorulara yanıt vermeniz istenecektir. Bu karşılıklı konuşma 4 ya da 5 dakika sürer. 2. Bölüm Bu bölümde size belirli bir konuda konuşmanızın istendiği yazılı bir yönlendirme kartı verilecektir. Verilen konu ile ilgili iki dakika konuşmadan önce size bir dakika hazırlanma süresi tanınacaktır. Ardından denetmen size sınav bitmeden önce aynı konu ile ilgili bir ya da iki soru daha soracaktır. 3. Bölüm Bu bölümde 2. bölümdeki konuya bağlı sorular sorulacaktır. Bu sorular size daha soyut konular ve fikirler hakkında konuşmanız için fırsat tanıyacaktır. Bu bölüm 4 ya da 5 dakika sürer. Konuşma Sınavı hem IELTS Akademik hem de IELTS Genel Eğitim için aynıdır.

 

İndirilebilir Konuşma Sınavı Örnekleri

 

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 (PDF)

 

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Ses kaydı (MP3)

 

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Kayıt metni (PDF)

 

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Hatırlatma (PDF)

 

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Ses kaydı (MP3)

 

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Kayıt metni (PDF)

 

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Hatırlatma (PDF)

 

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Ses kaydı (MP3)

 

Speaking Deneme Sınavı Bölüm 1 – Kayıt metni (PDF)