kullanım koşulları

Gizlilik Politikası

Şirket, Gizlilik Yasası’na ve buna bağlı Ulusal Gizlilik Prensiplerine tabidir. Bu politikada, şirketin iş yaparken bireylerden nasıl bilgi alındığı, bu bilgilerin nasıl saklandığı ve kullanıldığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

Kişisel Bilgilerin Korunması
İş operasyonlarımızı gerçekleştirmek için bireylerden alınan tüm kişisel bilgiler, müşterilerimizle kurmak istediğimiz ilişkinin önemli bir parçası olarak korunacaktır. Şirket bu bilgileri yalnızca Gizlilik Yasası’nın ve Ulusal Gizlilik Prensiplerinin hükümleri uyarınca ifşa edecektir.

Şirkette Saklı Bilgiler
Normal bir iş çalışmasının bir parçası olarak şirket, hassas bilgiler de dâhil olmak üzere kişisel bilgi toplayacaktır. Kişisel bilgilere, bireyin adı, adresi, doğum tarihi, iletişim bilgileri, mesleği ve profesyonel üyelikleri dâhil olabilir. Hassas bilgilere bireyin ırkı ya da uyruğu, dini inançları ve sağlık bilgileri dâhil olabilir. Şirket, hassas bilgi toplayabilmek ve kullanabilmek için bireylerin rızasını alması almak zorundadır.

Web Sitesi Trafik İzleme
IELTS Ortakları, sitenin reklam ve kullanıcı amaçlarına uygun çalışmasını sağlamak amacıyla, internet kullanımını ölçmek ve analiz etmek için Google Analytics programını kullanır. Bireysel gizlilik koruma altındadır ancak, bu şekilde IELTS Ortakları sitenin kullanıcılarımızın yanı sıra, reklam verenler içinde nasıl daha kullanışlı olabileceği konusunda bilgi edinirler. Bu bilgilere;

 • IELTS sitesinde beliren sayfa görünüm (ya da sayfa izlenimi) sayısı,
 • Özel ziyaretçilerin sayısı,
 • Bu özel ziyaretçilerin IELTS sitesinde ortalama ne kadar zaman harcadıkları ve
 • IELTS sitelerine girmek için sık kullanılan giriş ve çıkış noktaları dâhildir.

İnternet Explorer’da (IE) Çerezleri Devre Dışı Bırakma
Araçlara Gidin -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik Menüsü. Ardından, tarayıcıyı seçin ve çerezin kaynağına ve bu kaynağın “gizlilik politikası” olup olmadığına bağlı olarak çerezleri kabul edin.  Ayrıca, çerezlerin daha geniş kapsamlı kontrolü için ileri seviye kullanıcılar için de seçenekler bulunmaktadır.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı ve Açıklanması
Şirket kişisel bilgileri;

 • Özellikle öğrenci hizmetleri (örn. Okula kabul, İngilizce dil sınavı) ile ilgili hizmetleri sunmak,
 • verilen hizmetlerdeki geliştirmeleri öğrencilere, kurumlara ve müşterilere sunabilmek ve
 • kendi iç operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır.
 • Şirket, kişisel bilgileri yalnızca toplandığı amaç çerçevesinde ve gerektiği koşullarda bireyin rızası alındıktan sonra ifşa edecektir. Kişisel bilgiler ayrıca, bireyin rızası alındıktan sonra diğer amaçlar için de ifşa edilebilir.
 • Şirket ayrıca, mülkiyetindeki bilgileri kanunlar çerçevesinde açıklamak zorunda kaldığında ifşa edebilir.

Kişisel Bilgilerin Güvenliği
Şirket, elindeki bilgilerin, bilgi her ne formatta saklanıyorsa, güvenliğinin sağlandığından emin olmak için makul adımlar atacaktır. Buna, kişisel bilgilerin amacının dışında kullanılması, kaybedilmesi ya da izin verilmeden ifşa edilmesi, bu bilgilere ulaşılması ve üzerinde oynanmasını engellemek için makul adımlar atılması dâhildir. Kişisel bilgiler elektronik formatta saklandığı takdirde, bilgilere erişim kullanıcı girişleri, şifre ve yalnızca şirketin iş aktivitelerinin yapıldığı süre içerisinde erişime ihtiyacı olan personele giriş verilmesi gibi engellemeler ile kontrol edilecektir. Şirketin tüm çalışanları, çalışma koşullarının bir parçası olarak gizlilik ile ilgili yükümlülüklere tabidir.

Bireyler Tarafından Erişim Hakkı
Herkesin, şirket tarafından saklanan kendi hakkındaki bilgilere erişmeye hakkı vardır. Şirket, bilgiye erişmek isteyen kişinin kimliği teyit edilemezse erişime izin vermez. Herkes, şirket tarafından saklanan kendi hakkındaki kişisel bilgileri değiştirme ya da düzeltme talebinde bulunabilir. Şirket, Gizlilik Yasası’nın izin verdiği durumlarda kişisel bilgilere erişime izin vermeyebilir.

Gizlilik Temsilcisi
IELTS Ortaklarının Gizlilik Temsilcisi, Şirket Sekreteridir. Şirket’in Gizlilik Sözleşmesi ve kişisel bilgilerin gizliliği ile ilgili uygulamalar ile ilgili tüm sorular, konuşulması istenilen konular ya da şikâyetlerin aşağıdaki şekilde Temsilciye yönlendirilmesi gerekmektedir;

IELTS Ağ Yöneticisi

IELTS ile iletişime geçiniz.

Kişisel Bilgi Yönetimi Politikası Beyanı
IELTS Avustralya Limitet (IELTS), 1988 Gizlilik Yasası (değiştirilmiş olarak) uyarınca,  Ulusal Gizlilik Prensipleri (NPP’s) Yönetmeliğine tabidir.
Genel anlamıyla, IELTS Orakları aşağıdaki türlerde kişisel bilgi saklamaktadır;

 • Avustralya’da eğitim fırsatları ile ilgili bilgi alan ya da Avustralya’da bir kursa başvuran bireylerin kişisel bilgileri.
 • Avustralya’daki bir eğitim kurumu ile eşleştirme sözleşmesine giren eğitim kurumları ya da denizaşırı eğitim kurumlarının bilgileri. IELTS Ortakları olarak 30 denizaşırı ülkede operasyonlarımız vardır ve bu bilgilerin bazen hassas bilgi olması kaçınılmazdır (örn. bireylerin ırk ya da etnik kökenleri gibi).
 • IELTS tarafından ya da onun aracılığı ile inceleme hizmetinden yararlanmak için başvuran ya da yararlanan bireylerlerin kişisel bilgileri. Bireylerin bu incelemeyi tamamlaması durumunda, IELTS ayrıca bu bireyin aldığı puanları da saklayacaktır.
 • Daha önce danışmak olarak çalışmak istediğini söyleyerek kayıt yaptıran ya da daha önce ya da şimdi IELTS Ortakları (ya da IELTS Ortakları ile ticari işbirliği içinde olan şirketler) tarafından yürütülen proje ya da programlarda danışman olarak çalışan bireylerin kişisel bilgileri.
 • Şirket tarafından sunulan bir hizmet için (örn. Yeni Mezun İşe Alım Hizmeti) kayıt olan bireylerin kişisel bilgileri.
 • IELTS Ortakları tarafından düzenlenen, yönetilen ya da sunulan bir etkilik için kendi isteği ya da temsilen olup olmadığına bakmaksızın kayıt yaptıran bireylerin kişisel bilgileri.

Genel anlamıyla IELTS Ortakları bu kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır;

 • Avustralya’da bir eğitim kurumunda okuma fırsatını yaratmaları için bireylere yardımcı olmak.
 • Bireylere Avustralya’da ya da Avustralya’daki bir eğitim kurumuna eşitlikte denizaşırı bir eğitim kurumundaki eğitimlerini tamamladıktan sonra kariyerlerini ilerletmeleri için yardımcı olmak.
 • Bireylere projelerde/programlarda danışman olarak yer alma fırsatları sunmak.
 • Etkinliklerin etkili bir şekilde yönetmek.

IELTS Ortakları, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere tüm kişisel bilgilerin güvenliği ve amacına uygun kullanılması için makul adımlar atmıştır;

 • bir Gizlilik Politikası hazırlanması ve uygulanması,
 • personelin eğitimi ve kişisel bilgilerin yönetimi ve
 • uygun bilgisayar sistemi kontrollerinin geliştirilmesi ve uygulanması.

IELTS, Commonwealth ve Eyalet hükümetleri için çalışır ve taşeronluk hizmetleri sunar. Gizlilik prensiplerinin ihlali ile ilgili şikâyetler üzerinde “Gizli” yazan bir zarf içerisinde aşağıdaki adrese gönderilecektir.

IELTS Ağ Yöneticisi

IELTS ile iletişime geçiniz.

Kişisel bilgilere erişim taleplerinin Şirket Sekreterine yönlendirilmesi gerekmektedir (yukarıda anlatıldığı şekilde).

Bir bireyin kişisel bilgilerine sınırlı erişim talep edildiğinde, şirket talebin eline ulaşmasından sonraki beş (5) işgünü içerisinde yanıt vermek için makul tüm adımları atacaktır. Bu adımlara, adı geçen bireyin kimliğinin teyit edilmesi de dâhildir.

Talep, bir bireyin kişisel bilgilerindeki yanlışlıkların düzeltilmesi ile ilgiliyse, yanlışlık net olarak belirtilmeli ve yanlış bilginin yerine doğru bilgiler verilecektir. Şirket bu talebe beş (5) işgünü içerisinde yanıt vermek için tüm makul adımları atacaktır. Bu adımlara, adı geçen bireyin kimliğinin teyit edilmesi de dâhildir.

Tüm kişisel bilgilere erişim taleplerine (nedeni ne olursa olsun) yazılı olarak yanıt verilecek ve bu amaçla kullanılmak için kayıt altına alınacaktır.

Adı geçen bireyin kimlik tespiti memnuiyet verici değilse, kişisel bilgilere erişim başvurusu Şirket Sekreteri tarafından reddedilir.

Daha fazla bilgi için:

IELTS Ağ Yöneticisi
IELTS ile iletişime geçiniz.