take

Özel Durumlar

Sınav için özel bir düzenleme yapılmasını talep ederseniz, gereksinimlerinizle ilgili olarak mümkün olan en kısa süre içinde bizimle iletişime geçin. Her talep ayrı incelenecek ve tıbbi bir rapor ile desteklenmesi istenecektir.

 • Sınavın yapılacağı odada bir değişiklik talebi için bize altı hafta önce haber vermeniz gerekmektedir.
 • Sınav kâğıtlarında bir değişiklik yapılması için üç ay öncesinden bilgilendirilmemiz gerekmektedir.

İşitme, görme ya da öğrenme engelliler gibi özel gereksinimleri olan IELTS adayları için çeşitli düzenlemeler yapılabilir.

Bunlara;

 • Değiştirilmiş ve genişletilmiş baskı sınav kâğıtları
 • Görme engelliler alfabesi (Braille) ile yazılmış sınav kâğıtları
 • Konuşma bölümünde kullanılan kartların Braille alfabesi ile yazılmış ve genişletilmiş baskıları
 • Dinleme bölümünün dudak okuma yöntemi kullanılarak hazırlanmış uyarlaması
 • Okuma ve Yazma bölümleri için ilave süre ve/ya da bilgisayar kullanımı (disleksik adaylar için)
 • Yanıtların aday adına yazılması için izin verilmesi
 • İşitme engelli adaylar için ses yükseltme araçları ve/ya da dudak okuma yöntemi kullanılarak hazırlanan Dinleme bölümü.

Tıbbi Deliller
Özel durumlar için yapılacak tüm başvuruların aşağıda sıralanan kriterlere uyan tıbbi delillerle desteklenmesi gerekmektedir;

 • IELTS İdarecisi tıbbı raporu dil ve açıklık bağlamında anlayabilmelidir.
 • Tıbbi delil antetli kâğıda yazılmış orijinal belge olmalıdır. Üzerinde doktorun adı, aldığı diplomaların listesi ve imzası bulunmalıdır.
 • Tıbbi rapor, adayın engelini açık ve net bir şekilde ifade etmelidir.
 • Tıbbi rapor, özel düzenlemelere neden gereksinim olduğunu net bir şekilde ifade etmelidir.

Disleksi gibi belirli öğrenme zorlukları yaşayan adaylar için yapılacak özel düzenlemeler için ilave kriterlere uyulması istenir;

 • Tıbbi delil, rapor biçiminde ve sınav tarihinden en fazla iki yıl önce yazılmış olmalıdır.
 • Rapor, engelin derecesi ile ilgili bilgiler içermelidir.
 • Rapor,  adayın yaşadığı zorlukların, uygun ve bilinen test sonuçları ile elde edildiğini ispat etmelidir.
 • Rapor, tam nitelikli bir eğitimden geçmiş klinik bir doktor tarafından yazılmış olmalıdır.
 • Bu belgenin IELTS Başvurusu esnasında bize email yoluyla gönderilmesi.
 • Belgelerin İngilizce ya da noter onaylı İngilizce çeviri şeklinde verilmesi gerekmektedir.