dvd

IELTS Sınav Düzeni

IELTS Test Format

IELTS en iyisini yapabilmeniz için adil bir fırsatı hak ettiğinizi bilir. Bu nedenle diğer sınavlardan farklı olarak size Speaking bölümünde dikkatinizi dağıtacak unsurlardan uzak sessiz bir ortam sunar. IELTS aynı zamanda, adayların soruları farklı yaklaşımlarla cevaplandırdığını da dikkate alır. Örneğin, istediğiniz sorudan cevaplandırmaya başlayabilir veya okuma ve yazma bölümlerinde, verilen süreler dahilinde cevaplarınız üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. IELTS sınavının Akademik ve Genel olmak üzere her iki modülü de Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olarak 4 bölümden oluşur. Her bir bölüm için içeriği ana hatlarıyla aşağıda görebilirsiniz.

Tam anlamıyla detaylı bilgi edinebilmek için lütfen Aday Bilgi Kitapçığını inceleyiniz.

IELTS başvuru formuna da buradan ulaşabilirsiniz.

IELTS Academic

Dinleme* (30 Dakika)

* Kaydedilmiş dört monolog ve karşılıklı konuşmadan oluşur.

Okuma (60 Dakika)

* Tamamlanması gereken görevler içeren üç uzun okuma metni

* Metinler, betimsel ve olgusal konular üzerinedir. Ayrıca söylemsel ve analitiktir.

* Diyagram, grafik ya da çizimler gibi düz metnin kullanılmadığı yazım olabilir.

* Kullanılan metinler, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir.

Yazma (60 Dakika)

* Adayın en az 150 sözcük kullanarak özetlemesi, tanımlaması ya da açıklaması gereken bir tablo, grafik, çizelge ya da diyagram

* En az 250 sözcük kullanarak yazılacak kısa bir makale

Konuşma (11-14 Dakika)

* Yüz yüze yapılacak bir görüşme

* Konuşma sınavına kısa sorular, bilinen bir konuda ayrıntılı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışma dâhildir.

*Dinleme ve Konuşma bölümleri IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim Sınavı için aynıdır.

IELTS General Training

Dinleme* (30 Dakika)

* Kaydedilmiş dört monolog ve karşılıklı konuşmadan oluşur

Okuma (60 Dakika)

* Tamamlanması gereken görevler içeren üç okuma metni

 1. Bölümde iki ya da üç adet kısa olgusal metin vardır.
 2. Bölümde iş dünyası ile ilgili iki adet kısa olgusal metin vardır.
 3. Bölümde genel bir konuda diğerlerinden daha uzun bir metin vardır.

* Kullanılan metinler, şirket el kitaplarından, resmi belgelerden, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir.

Yazma (60 Dakika)

* En az 150 sözcük kullanarak yazılması gereken bir mektup

* En az 250 sözcük kullanarak yazılacak kısa bir makale

Konuşma (11-14 Dakika)

* Yüz yüze yapılacak bir görüşme

* Konuşma sınavına kısa sorular, bilinen bir konuda ayrıntılı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışma dâhildir.

*Dinleme ve Konuşma bölümleri IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim Sınavı için aynıdır. Herkesin en uygun koşullarda sınava girme hakkı vardır. Bu nedenle diğer sınavlardan farklı olarak, IELTS Konuşma Sınavı adayın dikkatinin dağılmadığı ve rahatsız edilmediği sessiz bir odada yapılır. IELTS ayrıca, adayların sorulara yanıt verirken farklı yaklaşımları olduğunu göz önünde bulundurur. Örneğin, IELTS Sınavında sorulara, uygun bulduğunuz bir sıralamada yanıt verebilir ve Okuma ve Yazama bölümlerinde verdiğiniz yanıtları bu bölümlerdeki sorulara yanıt verirken değiştirebilirsiniz.

IELTS’in her iki sınavı da (Akademik ve Genel Eğitim) dört dil yeteneği üzerine yoğunlaşır; Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma. Sınavın tüm bölümleri aşağıda ana hatlarıyla açıklanmıştır.

Sınavların tam tanımları için lütfen Adaylar için Bilgilendirme kitapçığını okuduğunuzdan emin olunuz.

Dinleme
30 dakika

İngilizceyi ana dili olarak konuşan çeşitli insanların seslerinin kaydedildiği monologlar ve karşılıklı konuşmalar dinleyecek ve sorulara yanıt vereceksiniz. Bu sorular, ana fikirleri, olgusal bilgileri, konuşanların düşüncelerini ve tavırlarını, söylenenin amacını ve fikirlerin gelişimini anlama seviyenizi belirlemek için sorulur. Dinleme parçalarında çeşitli sesler ve farklı aksanlar kullanılır. Her dinleme parçasını yalnızca bir defa dinleyebilirsiniz.

* Dinleme ve Konuşma bölümleri IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim Sınavı için aynıdır.

 1. Bölüm: Emlakçıda geçen iki kişilik karşılıklı konuşma gibi, günlük sosyal bağlamda yapılan bir konuşma.
 2. Bölüm: Yerel olanaklar gibi günlük sosyal bağlamda yapılan bir monolog.
 3. Bölüm: Üniversite öğretmeni ve öğrencisi arasında öğrencinin ödevi hakkında yapılan bir konuşma gibi, en fazla dört kişi arasında eğitim konusunda geçen bir karşılıklı konuşma.
 4. Bölüm: Bir üniversite dersi gibi akademik bir konuda yapılan bir monolog.

Örnek Dinleme Sınavı Soruları

Okuma
60 dakika

Okuma bölümü 40 sorudan oluşur. Çeşitli okuma becerilerini sınamak için farklı soru türleri kullanılmıştır. Bu becerilere genel anlamı, ana fikirleri, ayrıntıları, mantıklı bir tartışmayı, yazarın düşüncelerini, tavrını ve amacını anlamak dâhildir.

Okuma – Akademik Sınav

Akademik Sınavda betimsel ve olgusal konular üzerine, söylemsel ve analitik üç metin verilir. Bunlar, kitaplardan, akademik ya da haftalık ve aylık dergilerden ve gazetelerden alınan özgün metinlerdir. Metinler herhangi bir uzmanlık konusunda değildir ancak lisans, lisansüstü ve profesyonel eğitim almak isteyen kişilere uygun olarak seçilmiştir.

Okuma – Genel Eğitim Sınavı

Genel Eğitim Sınavında, kitap, dergi, gazete, ilan, reklam, şirket el kitabı ya da kılavuz kitap gibi yayınlardan alıntılar okumanız istenecektir. Bunlar, İngilizce konuşulan bir çevrede gündelik hayatta karşılaşabileceğiniz türde materyallerdir.

Örnek Okuma Sınavı Soruları

Yazma
60 Dakika

Yazma – Akademik Sınav

Akademik Sınavın yazma bölümünde, iki görev vardır. Konular, lisans, lisansüstü ve profesyonel eğitim almak isteyen kişilerin ilgilenebilecekleri alanlardan ve eğitim seviyelerine uygun olarak seçilmiştir.

 1. Bölüm Bu bölümde size kendi sözcüklerinizle tarif etmeniz, özetlemeniz ya da açıklamanız istenen bir grafik, tablo, çizelge ya da diyagram verilecektir. Sizden, verileri tarif etmeniz ve açıklamanız, süreç aşamalarını, bir aracın nasıl çalıştığını ya da bir olayı anlatmanız istenecektir.
 2. Bölüm Bu bölümde, bir düşünce, tartışma konusu ya da bir problem hakkında makale yazmanız istenecektir. Bu iki görevde de resmi bir dil kullanmalısınız.

Yazma – Genel Eğitim Sınavı

Genel Eğitim Sınavının Yazma bölümü genel konularda hazırlanmış iki görev içerir.

 1. Bölüm Bu bölümde, size bir durum sunulacak ve konu ile ilgili olarak bilgi talep etmeniz ya da durumu açıklamanız gereken bir mektup yazmanız istenecektir. Mektup, kişisel, yarı resmi ya da resmi bir dil kullanılarak yazılabilir.
 2. Bölüm Bu bölümde, bir düşünce, tartışma konusu ya da bir problem hakkında makale yazmanız istenecektir. Yazacağınız makalede, Akademik Yazma Sınavındaki “2. Görev”e oranla daha kişisel bir dil kullanılabilir.

Örnek Yazma Sınavı Soruları

Konuşma
11 – 14 Dakika

Konuşma bölümü, sözlü İngilizcenizi değerlendirir ve 11-14 dakika sürer. Tüm sınavlar kaydedilir. *Konuşma bölümü, Akademik ve Genel Eğitim Sınavları için aynıdır. Konuşma bölümü, sözlü İngilizcenizi değerlendirir ve 11-14 dakika sürer. Tüm sınavlar kaydedilir.

 1. Bölüm: Bu bölümde eviniz, aileniz, işiniz, eğitiminiz ve ilgi alanlarınız gibi genel konularda sorulacak sorulara yanıt vermeniz istenecektir. Bu karşılıklı konuşma 4 ya da 5 dakika sürer.
 2. Bölüm: Bu bölümde size belirli bir konuda konuşmanızın istendiği yazılı bir yönlendirme kartı verilecektir. Verilen konu ile ilgili iki dakika konuşmadan önce size bir dakika hazırlanma süresi tanınacaktır. Ardından denetmen size sınav bitmeden önce aynı konu ile ilgili bir ya da iki soru daha soracaktır.
 3. Bölüm: Bu bölümde 2. bölümdeki konuya bağlı sorular sorulacaktır. Bu sorular size daha soyut konular ve fikirler hakkında konuşmanız için fırsat tanıyacaktır. Bu bölüm 4 ya da 5 dakika sürer.

Sınavın Konuşma bölümü, sınava girmeden önce belirli birtakım yanıtlar düşünerek hazırlık yapmanıza izin vermeyecek şekilde hazırlanmıştır.

Lütfen Konuşma Sınavı tarihlerinin ya da saatlerinin adayların kişisel tercihlerine bağlı OLMADIĞINI göz önünde bulundurunuz. Konuşma Sınavları, sınav tarihinden birkaç gün önce ya da sonra yapılır.

(Dinleme/Okuma/Yazma Sınavı)

Sınav onayı sınav tarihinden 5 gün önce e-posta yoluyla bildirilecek ve sınav tarihi Konuşma Sınavından 3 ya da 5 gün önce SMS yoluyla hatırlatılacaktır.