myths

IELTS Academic ya da General Training

IELTS sınavının hem akademik hem de akademik olmayan hedefler için iki çeşidi bulunmaktadır.

Gireceğiniz IELTS sınav çeşidi ve almanız gereken puan, gitmek istediğiniz ülkenin vize şartlarına ve eğitim görmek istediğiniz kurumun taleplerine bağlıdır. İki sınavın Dinleme ve Konuşma bölümleri aynı, Okuma ve Yazma bölümleri farklıdır.

Okuma ve Yazma bölümlerinin arasındaki fark aşağıda anlatıldığı şekilde, bölümlerde kullanılan konulardır.

IELTS Academic Format

IELTS Academic
IELTS Akademik, akademik eğitim ve yüksek eğitim için gerekli olan İngilizce yeterliliğini ölçer. Görevler ve metinler adayın odak noktasına bakılmadan herkes tarafından yapılır.

Akademik format, en geniş anlamında, lisans ve lisansüstü düzeyde İngilizce eğitim veren bir üniversitede ya da yüksekokul kurumunda okumak ya da eğitim almak isteyenler için hazırlanmıştır. Pek çok ülkede tıp, hemşirelik, muhasebe ve mühendislik gibi pek çok meslek dalında eğitim almak için de Akademik sınav sonuçları talep edilir.

 

IELTS Akademik

Dinleme* (30 Dakika)
* Kaydedilmiş dört monolog ve karşılıklı konuşmadan oluşur.

Okuma (60 Dakika)
* Tamamlanması gereken görevler içeren üç uzun okuma metni
* Metinler, betimsel ve olgusal konular üzerinedir. Ayrıca söylemsel ve analitiktir.
* Diyagram, grafik ya da çizimler gibi düz metnin kullanılmadığı yazım olabilir.
* Kullanılan metinler, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir.

Yazma (60 Dakika)
* Adayın en az 150 sözcük kullanarak özetlemesi, tanımlaması ya da açıklaması gereken bir tablo, grafik, çizelge ya da diyagram
* En az 250 sözcük kullanarak yazılacak kısa bir makale

Konuşma (11-14 Dakika)
* Yüz yüze yapılacak bir görüşme
* Konuşma Sınavına kısa sorular, bilinen bir konuda ayrıntılı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışma dâhildir.

*Dinleme ve Konuşma bölümleri IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim Sınavı için aynıdır.
IELTS General Training
IELTS Genel Eğitim, pratik ve günlük bağlamda kullanılan İngilizce yeterliğini ölçer. Görevler ve metinler hem işyeri hem de sosyal durumları yansıtır. IELTS Genel Eğitim, ortaokul seviyesinde eğitim almak, iş deneyimi kazanmak ya da eğitim programlarına katılmak için İngilizce konuşulan bir ülkeye gitmek isteyenler için hazırlanmıştır. Sınavın bu kolu ayrıca Avustralya, Kanada ya da Yeni Zelanda gibi İngilizce konuşulan ülkelere göç etmek isteyenlerden talep edilen vize zorunluluğudur.

IELTS General Training Format

IELTS General Training

Dinleme* (30 Dakika)
* Kaydedilmiş dört monolog ve karşılıklı konuşmadan oluşur.

Okuma (60 Dakika)
* Tamamlanması gereken görevler içeren üç okuma metni
* 1.Bölümde iki ya da üç adet kısa olgusal metin
* 2.Bölümde, iş dünyası ile ilgili iki adet kısa olgusal metin
* 3. Bölümde genel bir konuda diğerlerinden daha uzun bir metin vardır.
* Kullanılan metinler, şirket el kitaplarından, resmi belgelerden, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir.

Yazma (60 Dakika)
* En az 150 sözcük kullanarak yazılması gereken bir mektup
* En az 250 sözcük kullanarak yazılacak kısa bir makale

Konuşma (11-14 Dakika)
* Yüz yüze yapılacak bir görüşme
* Konuşma Sınavına kısa sorular, bilinen bir konuda ayrıntılı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışma dâhildir.

*Dinleme ve Konuşma bölümleri IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim Sınavı için aynıdır.