dvd

Bilgisayar üzerinden IELTS

Bilgisayar üzerinden IELTS şimdi İstanbul’da. Tercihinize göre, hala kağıt formatlı IELTS sınavını da alabilirsiniz.
Sınav seçilmiş günlerde yapılacak ve kayıtlar kontenjanlar dahilinde sınav tarihinden 4 gün öncesine kadar açık olacaktır

SINAVINIZA KAYIT OLUN (1)

 Peki, bilgisayar üzerinden IELTS’in yeniliği ne?

Eğer yeni seçeneği tercih ederseniz Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerini bir bilgisayar kullanarak tamamlayacaksınız. Konuşma sınavınız ise yüzyüze olmaya devam edecek çünkü bunun, konuşma becerilerinizi değerlendirmenin ve gerçek hayata çok yakın bir performans sergilemenizin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz.
İster kağıt üzerinden olsun ister bilgisayar sınavın diğer tüm yönleri aynıdır.
Bilgisayar üzerinden IELTS sınavının sonuçlarını, sınavınızın tüm kısımlarını bitirdikten sonra 5-7 gün içinde alırsınız.

Hala aynı IELTS sınavı

  • İçerik
  • Süreler*
  • Soru türleri
  • Puanlama
  • Güvenlik düzenlemeleri
  • Konuşma sınavının biçimi (yüzyüze)

*Bilgisayarlı IELTS Listening sınavında zamanlama kağıt üzerindeki listening sınavından biraz farklıdır. Çünkü kağıt üzerindeki sınavda, adayların cevapları cevap kağıdına geçirmesi için ekstra süre gerekmektedir. Bu aşamaya bilgisayarlı IELTS’te cevaplar bilgisayara direkt olarak girildiğinden ihtiyaç olmaktadır.

  • Listening sınavındaki her parçaya başlamadan önce soruları okumayabilmeniz için bir zaman verilir.
  • Listening sınavındaki her parçanın sonunda cevaplarınızı kontrol etmek için bir zaman verilir.
  • Listening sınavının sonunda cevaplarınızı kontrol etmek için ekstra 2 dakika verilir.

IELTS SINAVININ FORMATI HAKKINDA DAHA FAZLASI

Sonuçlarınızı 5-7 gün içinde alın

İster kağıt ister bilgisayar üzerinden IELTS sınavına girin, aynı sınav sonuç belgesini alırsınız. Bilgisayar üzerinden yapılan sınava girdiğinizde sonuçlarınızı 5-7 gün içinde alabilirsiniz. 

IELTS SINAVI HAKKINDA DAHA FAZLASI

Bilgisayar üzerinden yapılan IELTS’i tanıyın

Bilgisayar üzerinden IELTS’i kavramanıza ve hazırlanmanıza yardımcı olması için bu kısa öğretici videoyu seyredebilirsiniz. 

Sınava girmeden önce bilgisayar üzerinden yapılacak sınavınızın formatını tanımaya zaman ayırmalısınız. Bu örnek materyaller, bilgisayar üzerinden Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerinde size nelerin beklediğine dair bir fikir edinmenizi sağlayacaktır. 

Örnek sınav sorularıyla pratik yapın

Dinleme 
Okuma 
Yazma 

Bilgisayar üzerinden Dinleme Sınavı Alıştırmaları

Örnek sınav sorularıyla alıştırma yapın. Bu sorular sizin sadece bilgisayar üzerinden IELTS Dinleme sınavınız sırasında ekranı yönetmeye alışmanızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda bazı örnek sorularla kendinizi deneme fırsatı verir. 

Bilgisayar üzerinden IELTS Dinleme Sınavı’nı tanıyın

IELTS’teki Dinleme soru tipleri, kağıt üzerinden yapılan sınavınkilerle aynıdır:
• Çoktan Seçmeli
• Eşleştirme
• Plan/Harita/Grafik İşaretleme
• Form Tamamlama
• Not Tamamlama
• Tablo Tamamlama
• Akış çizelgesi Tamamlama
• Özet Tamamlama
• Cümle Tamamlama
• Kısa Cevaplı Sorular

Dinleme sınavının 4 bölümünden herhangi birinde bu soru tiplerinden biri ile karşılaşabilirsiniz.
IELTS Dinleme bölümü sınav soruları ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Aşağıda Dinleme sınavı sorularından bir dizi örnek bulabilirsiniz. Ayrıca cevaplarınızı kontrol etmeniz için ses kayıtlarının deşifreleri ve cevap anahtarları da verilmektedir.
Her örnekte ses kaydı başlamadan önce sorulara göz atmanız ve sonrasında da cevaplarınızı kontrol etmeniz için size süre verilecektir.

Örnek Dinleme Çoktan Seçmeli (tek cevap)
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin
Kaydın deşifresini indirin

Örnek Dinleme Çoktan Seçmeli (birden fazla cevap)
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin
Kaydın deşifresini indirin 

Örnek Dinleme Eşleştirme
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin
Kaydın deşifresini indirin

Örnek Dinleme Plan/Harita/Grafik İşaretleme (Tip A)
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin
Kaydın deşifresini indirin

Örnek Dinleme Plan/Harita/Grafik İşaretleme (Tip B)
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin
Kaydın deşifresini indirin

Örnek Dinleme Not Tamamlama
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin
Kaydın deşifresini indirin

Örnek Dinleme Kısa Cevaplı Sorular
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin
Kaydın deşifresini indirin

Bilgisayar üzerinden Akademik Okuma ve Yazma Sınavı Alıştırmaları

Örnek sınav sorularıyla alıştırma yapın. Bu sorular sizin sadece bilgisayar üzerinden IELTS Akademik Okuma ve Yazma sınavınız sırasında ekranı yönetmeye alışmanızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda bazı örnek sorularla kendinizi deneme fırsatı verir. 

Bilgisayar üzerinden IELTS Okuma Sınavı’nı (Akademik) tanıyın

IELTS’teki Akademik Okuma soru tipleri kağıt üzerinden sınavınkilerle aynıdır:
• Çoktan Seçmeli
• Bilgi Tanımlama (True/False/Not Given)
• Bir Yazarın Görüş/Fikirlerini Tanımlama (Yes/No/Not Given)
• Bilgi Eşleştirme
• Başlık Eşleştirme
• Özellik Eşleştirme
• Cümle Bitimlerini Eşleştirme
• Cümle Tamamlama
• Özet Tamamlama
• Not Tamamlama
• Tablo Tamamlama
• Akış Çizelgesi Tamamlama
• Grafik İşaret Tamamlama
• Kısa Cevaplı Sorular

Akademik Okuma sınavının 3 kısmından herhangi birinde bu soru tiplerinden biri ile karşılaşabilirsiniz.

IELTS Akademik Okuma bölümü sınav soruları ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Aşağıda Akademik Okuma sınavı sorularından bir dizi örnek bulabilirsiniz. Ayrıca cevaplarınızı kontrol etmeniz için cevap anahtarları da verilmektedir.

Örnek Akademik Okuma Çoktan Seçmeli (tek cevap)
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Akademik Okuma Çoktan Seçmeli (birden fazla cevap)
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Akademik Okuma Bilgi Tanımlama (True/False/Not Given)
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Akademik Okuma Not Tamamlama
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Akademik Okuma Başlık Eşleştirme
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Akademik Okuma Özet Tamamlama (metinden kelimeler seçme)
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Akademik Okuma Özet Tamamlama (kelimeler veya kelime grupları listesinden seçme)
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Akademik Okuma Cümle Tamamlama
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Akademik Okuma Akış çizelgesi Tamamlama (metinden kelimeler seçme)
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Bilgisayar üzerinden IELTS Yazma Sınavı’nı (Akademik) tanıyın

IELTS’teki Akademik Yazma soru tipleri, kağıt üzerinden yapılan sınavınkilerle aynıdır:
• Bölüm 1’de, size bir grafik, tablo, şema veya çizelge verilmekte ve sizden bunlarda yer alan bilgileri kendi kelimelerinizle tanımlamanız, özetlemeniz ve açıklamanız istenmektedir. Sorularda, verileri tanımlayıp açıklamanız, bir sürecin aşamalarını tanımlamanız ya da bir şeyin nasıl çalıştığını veya bir nesneyi ya da olayı tanımlamanız beklenmektedir.
• Bölüm 2’de ise bir görüş, tez veya sorunla ilgili bir deneme yazmanız istenmektedir.
IELTS Akademik Yazma bölümü sınav soruları ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Aşağıda Akademik Yazma sınavı sorularından örnekler bulabilirsiniz. Ayrıca puanlanmış örnek cevaplar ve eğitmen yorumları da verilmektedir.

Örnek Akademik Yazma – Bölüm 1
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Adaylardan örnek yazma görevleri & eğitmen yorumlarını indirin

Örnek Akademik Yazma – Bölüm 2
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Adaylardan örnek yazma görevleri & eğitmen yorumlarını indirin

Bilgisayar üzerinden Genel Eğitim Okuma ve Yazma Sınavı Alıştırmaları

Örnek sınav sorularıyla alıştırma yapın. Bu sorular sizin sadece bilgisayar üzerinden IELTS Genel Eğitim Okuma ve Yazma sınavınız sırasında ekranı yönetmeye alışmanızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda bazı örnek sorularla kendinizi deneme fırsatı verir. 

Bilgisayar üzerinden IELTS Okuma Sınavı’nı (Genel Eğitim) tanıyın

Örnek Genel Eğitim Okuma – Bilgi Eşleştirme
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Genel Eğitim Okuma – True/False/Not given
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Genel Eğitim Okuma – Not Tamamlama
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Örnek Genel Eğitim Okuma – Cümle Tamamlama
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Cevap anahtarını indirin

Bilgisayar üzerinden IELTS Yazma Sınavı’nı (Genel Eğitim) tanıyın

Örnek Genel Eğitim Yazma – Bölüm 1
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Adaylardan örnek yazma görevleri & eğitmen yorumlarını indirin

Örnek Genel Eğitim Yazma – Bölüm 2
Örnek testi başlat – Devam etmek için ilk sayfadaki “My details are correct”e tıklayın
Adaylardan örnek yazma görevleri & eğitmen yorumlarını indirin